[PDF]Khởi Sự Và Tạo Lập Doanh Nghiệp - Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Nguyễn Phương Mai

Bài giảng/Slide/Giáo trình Khởi Sự Và Tạo Lập Doanh Nghiệp

business plan template.pdf
businessplantemplate.pdf
c1. kd va khoi nghiep.pdf
c2. y tuong kd.pdf
c3. lap ke hoach kd.pdf

Bài tập/Thực hành Khởi Sự Và Tạo Lập Doanh Nghiệp

start up final.pdf
sản phẩm gnity.pdf