[PDF]Hóa Học Phức Chất - Đh Khtn Hà Nội - Lê Chí Kiên

Bài giảng/Giáo trình Hóa Học Phức Chất

c1 mở đầu về hóa học phức chất.pdf
c2 cấu tạo của phức chất.pdf
c6 tổng hợp phức chất.pdf