[PDF]Đàm Phán Quốc Tế - Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Nguyễn Thị Kim Chi

Bài giảng/Giáo trình Đàm Phán Quốc Tế

chuong 1 + 2 những vấn đề chung về đàm phán quốc tế.pdf
chuong 3 kỹ thuật đàm phán kinh doanh quốc tế.pdf
chuong 4 ảnh hưởng của văn hóa đến đàm phán kinh doanh quốc tế.pdf
chuong 5 một số nghệ thuật và bài học kinh nghiệm trong đp kdqt.pdf
dam phan quoc te (2tc) - syllabus.pdf
de cuong dpqt - tong hop.pdf
một số câu hỏi thảo luận môn đàm phán kdqt.pdf
phao =]].pdf
Giáo Trình Giao Dịch Và Đàm Phán Kinh Doanh Đh Kt Quốc Dân.Pdf
Kỹ Thuật Đàm Phán Thương Mại Quốc Tế- Nguyen Xuan Thom - Dhqghn 2001.Pdf