Vật Lý Đại Cương 3 Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Đỗ Ngọc Uấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

công thức vl3 (ph1130_ph1131).pdf
02 - nhiễu xạ ánh sáng.pdf
03 - phân cực ánh sáng.pdf
04 - quang học lượng tử.pdf
cơ học lượng tử.pdf
giao thoa ánh sáng.pdf
nguyên tử.pdf
slide vlđc 3 - pgs. ts. đỗ ngọc uấn.pdf
tổng quan học phần.doc
tổng quan học phần.pdf
tn-1-vl31.pdf
tn-2-vl31.pdf
tn-3-vl31.pdf
tn-4-vl31.pdf
tn-5-vl33.pdf
tn-6-vl32.pdf
week-1-21.pdf
week-3-42.pdf
week-5.pdf
week-6-7.pdf
week-10-11-122.pdf
week-13-14-15.pdf
th trắc nghiệm vldc3 (ph1130+ph1131), giải chi tiết.pdf
tóm tắt công thức vlđc iii.pdf
tự luận vlđc iii.pdf