Vật Liệu Phi Kim Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1372-fulltext-3335-1-10-20181230.pdf
bai-giang-vlcd-va-composite.pdf
hình vật liệu phi kim.pdf
qtnlinh.docx
qtnlinh.pdf
slide thuyết trình.pdf
slide thuyết trình.pptx
sách scan - vật liệu phi kim và công nghệ gia công (phạm minh hải nguyễn trường kỳ).pdf
tieu-luan-giua-ky-han-chat-deo-lam.pdf
tong-hop-nhua-pet-polietylenterephtalat.pdf