Tài liệu Vật Liệu Học Và Xử Lí

Vật Liệu Học Và Xử Lí - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

giáo trình vật liệu học.pdf
12câu ôn tập vlh&xl.pdf
hướng dẫn tn bài 1.pdf
hướng dẫn tn bài 2.pdf
lý thuyết bai tn1.pdf
lý thuyết bai tn3+4.pdf
lý thuyết bài tn2.pdf
mẫu báo cáo tn bài 1.pdf
mẫu báo cáo tn bài 2.pdf
mẫu báo cáo tn bài 3.pdf
tn.pdf
tn1.pdf
tn2.pdf
tn3.pdf
đáp án trắc nghiệm.pdf
đề thi cuối học kỳ - đề b.pdf
đề thi cuối học kỳ - đề c.pdf
de_hk_182.pdf
đề gk182.jpg
đề hk181.jpg