Truyền Nhiệt Heat Transfer Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Phan Thành Nhân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Võ Kiến Quốc - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Hà Anh Tùng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1 tổng quan về truyền nhiệt.pdf
c3 dẫn nhiệt qua thanh – cánh.pdf
c3 dẫn nhiệt ổn định.pdf
c4 tổng quan về toả nhiệt đối lưu.pdf
c5 toả nhiệt đối lưu tự nhiên.pdf
c6 tỏa nhiệt đối lưu dòng cưỡng bức.pdf
c7 bức xạ nhiệt
c8 thiết bị trao đổi nhiệt.pdf
phu_luc.pdf
truyen_nhiet.pdf
bg_truyennhiet_c.i_-_khainiem_cb_va_pt_vp_dannhiet.pdf
bg_truyennhiet_c.ii_-_dannhiet_ondinh_motchieu.pdf
bg_truyennhiet_c.iii_-_cachnhiet_tangcuongtruyennhiet.pdf
bg_truyennhiet_c.iv_-_tdn_doiluu_dong_motpha.pdf
bg_truyennhiet_c.v_tdn_bucxa.pdf
bg_truyennhiet_c.vi_tnhiet_va_tbtdnhiet.pdf
bg truyennhiet c.i - khainiem cb va pt vp dannhiet.pdf
bg truyennhiet c.ii - dannhiet ondinh motchieu.pdf
bg truyennhiet c.iii - cachnhiet tangcuongtruyennhiet.pdf
bg truyennhiet c.iv - tdn doiluu dong motpha.pdf
bg truyennhiet c.vi tnhiet va tbtdnhiet.pdf
bg truyennhiet c.v tdn bucxa.pdf
danh_sach_kiem_tra_trac_nghiem_nhom_1.pdf
de_cuong_truyen_nhiet-elearning.pdf
3 de kt giua hk_truyennhiet.pdf
truyen nhiet_bai 1_nhung khai niem co ban.pdf
truyen nhiet_bai 2_pt vi phan dan nhiet.pdf
truyen nhiet_bai 3_dan nhiet on dinh.pdf
truyen nhiet_bai 4_truyen nhiet bang doi luu_phan 1.pdf
truyen nhiet_bai 5_truyen nhiet bang doi luu_phan 2.pdf
truyen nhiet_bai 6_trao doi nhiet buc xa.pdf
truyen nhiet_bai 7_truyen nhiet va tinh toan tb nhiet.pdf
truyen nhiet va tbtdn.pdf
tổng hợp đề thi cuối kỳ truyền nhiệt có lời giải.pdf
c1 nhung khai niem co ban.doc
c2 khai niem dan nhiet.pdf
c3 dan nhiet on dinh 1c.pdf
c3 khai niem co ban ve tdndl.pdf
c4 doi luu cuong buc.pdf
de cuong.pdf
ch1 những khái niệm cơ bản về truyền nhiệt.pdf
ch2 khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt và phương trình vi phân dẫn nhiệt.pdf
ch3 dẫn nhiệt ổn định.pdf
ch4 những khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu.pdf
ch6 tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức.pdf
chuong 5 - ung xu dan deo.pdf
chuong 6 - damage mechanics.pdf
ung dung phan mem - heat transfer - steady.pdf
ung dung phan mem - linear elasticity.pdf
1 bài tập dẫn nhiệt ổn định một chiều.pdf
2 bài tập dẫn nhiệt qua thanh – qua cánh.pdf
3 bài tập đối lưu.pdf
4 bài tập bức xạ.pdf
5 bài tập thiết bị trao đổi nhiệt.pdf
bo_sung_bai_tap_7_-_bai_tap_ve_nha.pdf
v1002755.pdf
16 bai on tap chuong dan nhiet.pdf
b1-121-131.pdf
b2-132-172.pdf
bt chuong buc xa.pdf
bt phan doi luu cuong buc.pdf
bt phan doi luu tu nhien.pdf
bt truyen nhiet tong hop va tinh toan tb trao doi nhiet.pdf
bài tập kỹ thuật nhiệt 1.pdf
bài tập kỹ thuật nhiệt 2.pdf
bài tập kỹ thuật nhiệt 3.pdf
bài tập kỹ thuật nhiệt 4.pdf
c1-2-21.pdf
c2-22-31.pdf
c3-32-39.pdf
c4-40-58.pdf
c5-59-71.pdf
c6-72-81.pdf
c7-82-90.pdf
các phương pháp tính truyền nhiệt 1.pdf
các phương pháp tính truyền nhiệt 2.pdf
các phương pháp tính truyền nhiệt 3.pdf
sach bt nhiet dong va tn_t tin bui hai 2004_bai giai chuong dan nhiet.pdf
bộ đề thi truyền nhiệt.pdf
dap an truyen nhiet va thiet bi trao doi nhiet - giua ky.pdf
de tham khao thi cuoi ky tn - bkhcm.pdf
de thi tham khao tn va tb tdn - bk tphcm.pdf
giua ky - truyen nhiet va tbtdn- 28-03-2012.pdf
đề thi ghk tham khảo-1.pdf
de_thi_truyennhiet_hkii_2010-2011.pdf
kt_giua_ky_truyen_nhiet k07 & k08.pdf
tong_hop_cac_de_thi_cuoi_hk_truyen_nhiet2007 & 2008.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Truyền nhiệt là 1 môn khoa học nhằm dự đoán sự truyền năng lượng xảy ra giữa các vật và trong thiết bị do sự chênh lệch nhiệt độ gây nên. Nhiệt năng có thể truyền dưới 3 dạng cơ bản sau: bằng dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu và bức xạ nhiệt. Tổ hợp của 3 dạng truyền nhiệt cơ bản trên được xem như là dạng truyền nhiệt phức tạp. Việc nghiên cứu trực tiếp quy luật truyền nhiệt tổ hợp là rất phức tạp vì vậy chúng ta nghiên cứu lần lượt từng phương thức truyền nhiệt cơ bản sau đó phối hợp lại để tìm ra cách tính toán truyền nhiệt phức tạp cho thiết bị trao đổi nhiệt. Nội dung tóm tắt môn học: Các khái niệm và phương trình cơ bản về dẫn nhiệt; Dẫn nhiệt ổn định; Dẫn nhiệt không ổn định; Một số vấn đề cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu; Các quá trình trao đổi nhiệt đối lưu; Tỏa nhiệt đối lưu khi có biến đổi pha; Lý thuyết cơ sở về bức xạ nhiệt; Trao đổi nhiệt bằng bức xạ; Trao đổi nhiệt, trao đổi chất hỗn hợp; Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.

Tài liệu tham khảo

[1] Hoàng Đình Tín– Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - Đại học kỹ thuật TpHCM -2001 [2] Hoàng Đình Tín, Bùi Hải – Bài tập Nhiệt động lực học KT & truyền nhiệt - NXB ĐHQG TpHCM. 2002 [3] Hoàng Đình Tín – Cơ sở truyền nhiệt - NXB ĐHQG TpHCM. 2002 [4] M. Mikheyev - Fundamental of heat transfer - Mir publisher Moscow - 1968.
Bai Tap Truyen Nhiet Tham Khao - Co Loi Giai.Pdf
Ktn - Đh Cn Thai Nguyen.Pdf
Thermodynamics An Engineering Approach.Pdf