Tài liệu Truyền Nhiệt

Truyền Nhiệt - Đh Bách Khoa Hcm - Hà Anh Tùng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Truyền Nhiệt - Đh Bách Khoa Hcm - Phan Thành Nhân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Bai Tap Truyen Nhiet Tham Khao - Co Loi Giai.Pdf
Heat Transfer 2ed Cengel.Pdf
Ktn - Đh Cn Thai Nguyen.Pdf
Thermodynamics An Engineering Approach.Pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

3 de kt giua hk_truyennhiet.pdf
truyen nhiet_bai 1_nhung khai niem co ban.pdf
truyen nhiet_bai 2_pt vi phan dan nhiet.pdf
truyen nhiet_bai 3_dan nhiet on dinh.pdf
truyen nhiet_bai 4_truyen nhiet bang doi luu_phan 1.pdf
truyen nhiet_bai 5_truyen nhiet bang doi luu_phan 2.pdf
truyen nhiet_bai 6_trao doi nhiet buc xa.pdf
truyen nhiet_bai 7_truyen nhiet va tinh toan tb nhiet.pdf
truyen nhiet va tbtdn.pdf
tổng hợp đề thi cuối kỳ truyền nhiệt có lời giải.pdf
bg_truyennhiet_c.i_-_khainiem_cb_va_pt_vp_dannhiet.pdf
bg_truyennhiet_c.ii_-_dannhiet_ondinh_motchieu.pdf
bg_truyennhiet_c.iii_-_cachnhiet_tangcuongtruyennhiet.pdf
bg_truyennhiet_c.iv_-_tdn_doiluu_dong_motpha.pdf
bg_truyennhiet_c.v_tdn_bucxa.pdf
bg_truyennhiet_c.vi_tnhiet_va_tbtdnhiet.pdf
bg truyennhiet c.i - khainiem cb va pt vp dannhiet.pdf
bg truyennhiet c.ii - dannhiet ondinh motchieu.pdf
bg truyennhiet c.iii - cachnhiet tangcuongtruyennhiet.pdf
bg truyennhiet c.iv - tdn doiluu dong motpha.pdf
bg truyennhiet c.vi tnhiet va tbtdnhiet.pdf
bg truyennhiet c.v tdn bucxa.pdf
danh_sach_kiem_tra_trac_nghiem_nhom_1.pdf
de_cuong_truyen_nhiet-elearning.pdf
c1 tổng quan về truyền nhiệt.pdf
c3 dẫn nhiệt qua thanh – cánh.pdf
c3 dẫn nhiệt ổn định.pdf
c4 tổng quan về toả nhiệt đối lưu.pdf
c5 toả nhiệt đối lưu tự nhiên.pdf
c6 tỏa nhiệt đối lưu dòng cưỡng bức.pdf
c7 bức xạ nhiệt
c8 thiết bị trao đổi nhiệt.pdf
phu_luc.pdf
truyen_nhiet.pdf
c1 nhung khai niem co ban.doc
c2 khai niem dan nhiet.pdf
c3 dan nhiet on dinh 1c.pdf
c3 khai niem co ban ve tdndl.pdf
c4 doi luu cuong buc.pdf
de cuong.pdf
16 bai on tap chuong dan nhiet.pdf
bt chuong buc xa.pdf
bt phan doi luu cuong buc.pdf
bt phan doi luu tu nhien.pdf
bt truyen nhiet tong hop va tinh toan tb trao doi nhiet.pdf
bài tập kỹ thuật nhiệt 1.pdf
bài tập kỹ thuật nhiệt 2.pdf
bài tập kỹ thuật nhiệt 3.pdf
bài tập kỹ thuật nhiệt 4.pdf
các phương pháp tính truyền nhiệt 1.pdf
các phương pháp tính truyền nhiệt 2.pdf
các phương pháp tính truyền nhiệt 3.pdf
sach bt nhiet dong va tn_t tin bui hai 2004_bai giai chuong dan nhiet.pdf
1 bài tập dẫn nhiệt ổn định một chiều.pdf
2 bài tập dẫn nhiệt qua thanh – qua cánh.pdf
3 bài tập đối lưu.pdf
4 bài tập bức xạ.pdf
5 bài tập thiết bị trao đổi nhiệt.pdf
bo_sung_bai_tap_7_-_bai_tap_ve_nha.pdf
v1002755.pdf
de_thi_truyennhiet_hkii_2010-2011.pdf
kt_giua_ky_truyen_nhiet k07 & k08.pdf
tong_hop_cac_de_thi_cuoi_hk_truyen_nhiet2007 & 2008.pdf
bộ đề thi truyền nhiệt.pdf
dap an truyen nhiet va thiet bi trao doi nhiet - giua ky.pdf
giua ky - truyen nhiet va tbtdn- 28-03-2012.pdf