Truyền Động Điện Electric Drives Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

gt_011.pdf
gt_012a.pdf
gt_012b.pdf
gt_012c.pdf
gt_012d.pdf
gt_013a.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên lý thuyết cơ bản về truyền động điện động cơ một chiều và xoay chiều, các kiến thức về mục đích và chức năng của truyền động điện, các sơ đồ, đặc tính và tính năng điều khiển của nó, các phương pháp khởi động, hãm, điều khiển vận tốc vòng hở và vòng kín dựa trên kỹ thuật analog và kỹ thuật số. Nội dung Chương 1 : Các khái niệm cơ bản của truyền động điện 1.1. Giới thiệu về truyền động điện : sơ đồ cấu trúc, phân loại và sự phát triển. 1.2. Cơ học của truyền động điện : phương trình chuyển động, sơ đồ tính toán phần cơ – quy đổi mômen cản và mô men quán tính. 1.3. Trạng thái làm việc xác lập của truyền động điện : đặc tính cơ của tải, đặc tính cơ của động cơ, điều kiện ổn định tĩnh. 1.4. Các chế độ vận hành của động cơ trong truyền động điện. Chương 2: Hệ truyền động động cơ điện một chiều 2.1. Giới thiệu chung. 2.2. Sơ lược về các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một chiều : Điều khiển điện trở phần ứng Điều khiển điện áp phần ứng Điều khiển kích từ. 2.3. Hệ thống bộ chỉnh lưu điều khiển – động cơ một chiều: Tổng quan : các sơ đồ mạch cơ bản, các vùng làm việc, các hệ thức tính toán Khảo sát hoạt động của hệ thống bộ chỉnh lưu – động cơ Đặc tính của động cơ hoạt động với bộ chỉnh lưu Điều khiển đảo chiều quay động cơ : hệ thống bộ chỉnh lưu kép – động cơ Đánh giá các hệ số phẩm chất, ưu khuyết điểm hệ thống bộ chỉnh lưu điều khiển – động cơ. Các biện pháp cải tiến. 2.4. Hệ thống bộ biến đổi áp một chiều (chopper) – động cơ một chiều: Tổng quan : các sơ đồ mạch cơ bản, các vùng làm việc, các hệ thức tính toán Khảo sát hoạt động của hệ thống bộ biến đổi áp một chiều – động cơ Đặc tính của động cơ hoạt động với bộ biến đổi áp một chiều 2.5. Điều khiển đảo chiều quay động cơ : hệ thống bộ biến đổi áp một chiều nhiều vùng (multiquadrant) – động cơ. Chương 3: Điều khiển tốc độ vòng kín động cơ điện một chiều 3.1. Giới thiệu chung 3.2. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển vòng kín 3.3. Hàm truyền các phần tử và hệ thống 3.4. Khảo sát điều khiển tốc độ vòng kín ghép tầng (cascade) : mạch hồi tiếp, đáp ứng của hệ thống khi thay đổi mômen tải hoặc vận tốc đặt. 3.5. Ví dụ thiết kế điều khiển tốc độ vòng kín Chương 4: Hệ truyền động động cơ không đồng bộ 4.1. Giới thiệu chung : các phương pháp điều khiển tốc độ, các vùng vận hành 4.2. Điều khiển vận tốc động cơ bằng cách thay đổi điện áp stator : mạch điều khiển, đặc tính cơ, ứng dụng 4.3. Điều khiển vận tốc động cơ bằng cách thay đổi tần số : Khảo sát hoạt động của động cơ với biến tần nguồn áp : phân loại, dạng sóng, đặc tính Khảo sát hoạt động của động cơ với biến tần nguồn dòng: phân loại, dạng sóng, đặc tính 4.4. Điều khiển động cơ KĐB theo phương pháp định hướng theo véctơ từ thông (FOC) 4.5. Điều khiển động cơ KĐB theo phương pháp trực tiếp mô men (DTC) Chương 5: Hệ truyền động động cơ đồng bộ 5.1. Giới thiệu tổng quát 5.2. Phương pháp điều khiển vô hướng 5.1. Phương pháp điều khiển véc tơ

Tài liệu tham khảo

[1]Phan Quốc Dũng, Tô Hữu Phúc- Truyền động điện – NXB ĐHQG TP.HCM, 2003. [2]B.K. Bose - Power Electronics and AC Drives – Prentice Hall – 1986 [3]Sen, Paresh Chandra - Thyristor DC Drives – John Wiley & Sons, Inc. – 1981 [4]Ion Boldea and S.A. Nasar- Electric Drives - CRC Press LLC - 1999 [5]Vedam Subrahmanyam -Electric Drives – Concepts and Applications - Tata McGraw- Hill Company Limited – 1994 [6]Chee-Mun Ong -Dynamic Simulation of Electric Machinary using Matlab/Simulink - Prentice Hall – 1998.
Thcn.Giáo Trình Truyền Động Điện - Bạch Tuyết Vân, 147 Trang.Pdf
Truyền Động Điện (Nxb Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Bùi Quốc Khánh _ Nguyễn Văn Liễn, 314 Trang.Pdf
Truyền Động Điện (Nxb Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Bùi Quốc Khánh _ Nguyễn Văn Liễn, 311 Trang.Pdf
Truyền Động Điện.Pdf
Đhcn.Giáo Trình Thí Nghiệm Truyền Động Điện - Nhiều Tác Giả, 207 Trang.Pdf
Đhcn.Giáo Trình Truyền Động Điện - Nhiều Tác Giả, 151 Trang.Pdf
Đhđn.Giáo Trình Truyền Động Điện Tự Động (Nxb Đà Nẵng 2005)- Ths.Khương Công Minh, 260 Trang.Pdf
Đhđn.Giáo Trình Truyền Động Điện Tự Động - Ths.Khương Công Minh, 350 Trang.Pdf