Đh Công Nghệ Thông Tin - Ths Lê Hoàng Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong01 tích phân xác định, tích phân suy rộng.pdf
chuong02 tích phân bội.pdf
chuong03 tích phân đường, tích phân mặt.pdf
chuong04 phương trình vi phân.pdf
tìm định thức của ma trận.pdf
baitapgt2.pdf
bt.toancaocap_2.pdf
nội dung ôn thi môn giải tích 2.pdf