Thí Nghiệm Vật Lý Đại Cương Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

00 - ghi chú.boxnote
00 - hai bí kíp thiết lập công thức sai số.pdf
4b0f3d20-4d8d-41d7-8a7a-a77178b97528[1].gif
bài 01 - báo cáo - làm quen với các dụng cụ đo độ dài và khối lượng.pdf
bài 01 - hướng dẫn - làm quen với các dụng cụ đo độ dài và khối lượng.pdf
bài 02 - báo cáo - xác định mômen quán tính của bánh xe và lực ma sát ổ trục.pdf
bài 02 - hướng dẫn - xác định momen quán tính của bánh xe và lực ma sát của ổ trục.pdf
bài 03 - báo cáo - khảo sát chuyển động của con lắc – xác định gia tốc trọng trường.pdf
bài 03 - hướng dẫn - xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch.pdf
bài 04 - báo cáo - xác định bước sóng và vận tốc truyền âm trong không khí bằng phương pháp cộng hưởng sóng dừng.pdf
bài 04 - hướng dẫn - xác định bước sóng và vận tốc truyền âm trong không khí bằng phương pháp cộng hưởng sóng dừng.pdf
bài 05 - báo cáo - xác định hệ số nhớt của chất lỏng theo phương pháp stokes.pdf
bài 05 - hướng dẫn - xác định hệ số nhớt của chất lỏng theo phương pháp stokes.pdf
bài 06 - báo cáo - xác định tỷ số nhiệt dung phân tử khí cp-cv của chất khí.pdf
bài 06 - hướng dẫn - xác định tỷ số nhiệt dung phân tử cpcv của chất khí.pdf
bài 07 - xác định các đại lượng cơ bản trong chuyển động quay của vật rắn.pdf
bài 08 - xác định mômen quán tính của các vật rắn đối xứng – nghiệm lại định luật steiner-huyghens.pdf
bài 09 - khảo sát sự phân cực ánh sáng – nghiệm lại định luật malus.pdf
bài 10 - đo điện trở bằng mạch cầu một chiều – đo suất điện động bằng mạch xung đối.pdf
bài 11 - xác định điện trở và điện dung bằng mạch dao động tích phóng dùng đèn neon.pdf
bài 12 - khảo sát mạch cộng hưởng rlc bằng dao động ký điện tử.pdf
bài 13 - khảo sát và đo cảm ứng từ theo chiều dài một ống dây thẳng dài.pdf
bài 14 - khảo sát hiện tượng từ trễ – xác định năng lượng tổn hao sắt từ.pdf
bài 15 - xác định điện tích riêng của electron theo phương pháp magnetron.pdf
bài 16 - xác định bước sóng ánh sáng bằng giao thoa vân tròn newton.pdf
bài 17 - khảo sát đặc tính của diode và transitor.pdf
bài 18 - khảo sát hiện tượng bức xạ nhiệt – kiểm nghiệm định luật stefan-boltzmann.pdf
bài 19 - xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất.pdf
bài 20 - khảo sát điện trường của tụ điện phẳng – xác định hằng số điện môi của teflon.pdf