Thí Nghiệm Hệ Thống Điện Power System Experiment Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1 gioi thieu chung hoan chinh.pdf
2 bai 1 tìm hiểu tổng quát về mô hình nhà máy điện.pdf
3 bai 2 tìm hiểu và vận hành tủ chuyển mạch 8dh10.pdf
4 bai 3 khảo sát mạch khởi động của động cơ điện 3 pha.pdf
5 bai 4 khảo sát mạch khởi động của động cơ điện dc.pdf
6 bai 5 relay dòng điện kỹ thuật số.pdf
7 bai 6 vận hành và khảo sát các chế độ hoạt động của máy phát 3 pha.pdf
11207351_1648224838766133_782718603470907737_n.jpg
11231207_1648224752099475_6764012035796527190_n.jpg
12122919_510483092441180_7693862024230378739_n.jpg
12189891_1648224902099460_1932780495003412629_n.jpg
12208279_1648224812099469_5532753294843498310_n.jpg
a.jpg
all.pdf
bao cao htd kien.pdf
bao cao tn htd _ tuan.pdf
bc_tuan_final.pdf
bc_tuan_newest.pdf
bchtd2_trikhanh.pdf
bchtd_trikhanh.pdf
bia bc.pdf
bài 1 tìm hiểu tổng quát về mô hình nhà máy điện.pdf
bài3.pdf
bài 3 khảo sát mạch khởi động của động cơ điện 3 pha.pdf
bài 4 khảo sát mạch khởi động của động cơ điện dc.pdf
bài 5 relay dòng điện kỹ thuật số.pdf
báo cáo htđ.pdf
báo cáo tnhtd bài 6.pdf
chapter_20-_20electric_20motors_20(vietnamese).pdf
hinh bai 3_4.pdf
mô tả phòng thí nghiệm p102b1.pdf
tnhtd-cường.pdf
trung duong.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Giúp sinh viên tích lũy những kiến thức về nhà máy điện: sơ đồ nhất thứ, sơ đồ nhị thứ. Giúp sinh viên ôn lại các kiến thức đã học về động cơ điện không đồng bộ, máy phát điện một chiều, động cơ điện một chiều, máy phát điện xoay chiều đồng bộ, bảo vệ rơle, tủ đóng cắt cao thế, sơ đồ thanh góp và hòa đồng bộ máy phát điện vào lưới điện. Giúp sinh viên tìm biểu về các chế độ làm việc của máy phát: làm việc độc lập và làm việc khi kết nối với lưới điện. Giúp sinh viên tìm hiểu mô hình đường dây, phụ tải ảnh hưởng lên đặc tuyến điện áp của đường dây, ngắn mạch đường dây. Nội dung chủ yếu giúp sinh viên thực hành ôn lại các kiến thức đã được học các năm trước như về động cơ điện không đồng bộ, động cơ điện một chiều, máy phát điện một chiều và máy phát điện xoay chiều, sơ đồ thanh góp. Môn học cũng ôn lại cho sinh viên cách thức hòa đồng bộ máy phát điện vào lưới, cách thức vận hành nhà máy điện và thực hành với bảo vệ Rơle

Kết quả cần đạt được

Biết vẽ và đọc bản vẽ nhà máy điện, trạm và phân biệt các ký hiệu thiết bị trong sơ đồ Biết cách dò mạch nhất thứ nhị thứ Biết cách vận hành nhà máy điện, trạm, tủ đóng cắt trung thế và đóng cắt đường dây Biết cách chỉnh định bảo vệ rơle

Tài liệu tham khảo

[1] HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN, Bộ môn Hệ Thống Điện 2007, biên soạn bởi tất cả cán bộ tham gia giảng dạy