Thí Nghiệm Cơ Sở Tự Động (Automatic Control Lab) Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bao cao thi nghiem co so tu dong.pdf
báo cáo 2.pdf
tn cstd_1_ứng dụng matlab phân tích hệ thống điều khiển tự động.pdf
tn cstd_2_ứng dụng matlab thiết kế bộ điều khiển cho các hệ thống tự động.pdf
tn cstd_3_khảo sát đặc tính động học của hệ thống.pdf
tn cstd_4_khảo sát bộ điều khiển pid số.pdf
tn cstd_5_hệ thống điều khiển nhiệt độ.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức thực hành về hệ thống điều khiển hồi tiếp. Nội dung Thí nghiệm 1: Khảo sát đặc tính hệ thống tự động Đối tượng: Động cơ DC Đặc tính thời gian Đặc tính tần số Chất lượng của hệ thống điều khiển vòng kín Thí nghiệm 2: Điều khiển PID liên tục Đối tượng: Động cơ DC Thiết kế bộ điều khiển PID liên tục Khảo sát ảnh hưởng của bộ điều khiển PID đến chất lượng hệ thống điều khiển Thí nghiệm 3: Điều khiển PID số Đối tượng: Động cơ DC Thiết kế bộ điều khiển PID số Khảo sát ảnh hưởng của chu kỳ lấy mẫu Thí nghiệm 4: Điều khiển đối tượng có đặc tính trễ 9LT + 3BT Đối tượng: Lò nhiệt Khảo sát đặc tính lò nhiệt Thiết kế bộ điều khiển PID theo phương pháp Ziegler-Nichols Thí nghiệm 5: Điều khiển hồi tiếp trạng thái 9LT + 3BT Đối tượng: Hệ xe – lò xo (2 khối lượng, 2 lò xo) Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái Thiết kế bộ ước lượng trạng thái Thí nghiệm 6: Điều chỉnh hệ phi tuyến quanh điểm tĩnh Đối tượng: Hệ quạt và tấm phẳng (fan and plate) Thiết kế bộ điều khiển Khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển Nội dung báo cáo tiểu luận/thực hành Sau mỗi thí nghiệm, báo cáo kết quả thí nghiệm vào tuần tiếp theo (3 tiết làm việc ở nhà/sinh viên) Nội dung thi cuối kỳ (tập trung) Thi thực hành, phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển (3 tiết chuẩn bị ở nhà / sinh viên)

Kết quả cần đạt được

Kiến thức: Thực nghiệm hệ thống điều khiển Kỹ năng nhận thức: Thực hành thí nghiệm Kỹ năng chuyên môn: 1. Thực hiện thí nghiệm khảo sát đặc tính động học của hệ thống điều khiển 2. Thiết kế và thực hiện bộ điều khiển PID liên tục 3. Thiết kế và thực hiện bộ điều khiển PID số 4. Thiết kế và thực hiện bộ điều khiển nhiệt độ 5. Thiết kế và thực hiện bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái 6. Thiết kế và thực hiện bộ điều chỉnh hệ phi tuyến quanh điểm cân bằng Kỹ năng chuyển đổi: 1. Khả năng sử dụng phần mềm Matlab 2. Kỹ năng thực hiện thí nghiệm, phân tích kết quả thí nghiệm và báo cáo

Tài liệu tham khảo

[1]Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm cơ sở tự động, Huỳnh Thái Hoàng (chủ biên). [2]Lý thuyết điều khiển tự động, Nguyễn Thị Phương Hà và Huỳnh Thái Hoàng, NXB ĐHQG TPHCM, 2002. [3]Matlab ứng dụng trong đo lường và điều khiển, Nguyễn Đức Thành, NXB ĐHQG TPHCM.