Tài Chính Quốc Tế Bài giảng

Đại Học Kinh Tế - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 2 - thi truong tai chinh quoc te.pdf
chuong 5 - arbitrage & interest rate parity.pdf
chuong 8 - chu chuyen von quoc te.pdf
chuong 9 - xac dinh ty gia hoi doai.pdf
chuong 10 - quan he lai suat - lam phat - ty gia.pdf
chuong 11 -tac dong cua chinh phu den tghd.pdf
gioi thieu mon hoc tai chinh quoc te.pdf