Slide bài giảng Quản Trị Tác Nghiệp

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bmqtdn-qttn 1-3tc.pdf
lý thuyết quản trị tác nghiệp update-lvh.pdf
chuong 8 quan tri chat luong.pdf
du bao full.pdf
full - pom- chuong 3-thiet ke sp.pdf
full - pom- chuong 4-to chuc sx.pdf
full - pom- chuong 5- du tru.pdf
full - pom- chuong 6-mrp.pdf
full - pom- chuong 7-qt dich vu.pdf
full pom - bai mo dau.pdf
full pom- chuong 2 du bao.pdf
slide quan tri chat luong.pdf