Quản Trị Rủi Ro Trong Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 4- cac cong cu qtrr.pdf
chương 1 giới thiệu chung về quản trị rủi ro.pdf
chương 2 nhan dang va do luong rui ro.pdf
chương 3 các loại tổn thất tiềm năng.pdf
qtrr trong mot dnbh.pdf