Quản Trị Mạng Và Hệ Thống Bài giảng Bài tập

Đh Công Nghệ Thông Tin - Trần Thị Dung - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong01_thietbimangvahatangmang.pdf
chuong02_quantri linux.pdf
chuong03_quantriwindows.pdf
chuong04_acl.nat.pdf
chuong05_congcuquantrimang.pdf
chuong00_gioithieu.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab01-cisco network devices.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab1.rar
[hoctap.suctremmt.com]lab 2 - managing centos users - groups - files and packages.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab 3 - using shell script and firewalld on centos.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1 Thiết bị mạng và hạ tầng mạng -Các loại kết nối mạng -Router và định tuyến -Switch và VLAN -Internetworking: Mạng WAN Chương 2 Quản trị mạng Linux -Tổng quan về HĐH Linux -Cài đặt Linux OSes -Quản trị user/group -Network management commands/utilities -Network services Chương 3 Quản trị mạng Windows -Tổng quan về HĐH Windows Server -Cài đặt Windows Server -Cấu hình cơ bản trên Windows Server -Cấu hình dịch vụ mạng Chương 4 ACL, NAT/PAT, Iptables -Khái niệm access list -Cơ chế hoạt động của ACL -Phương pháp cấu hình ACL -Các phương pháp ánh xạ địa chỉ -Iptables trong Linux Chương 5 Công cụ quản trị mạng SNMP -Các tác vụ quản trị mạng -SNMP -Công cụ quản trị mạng mã nguồn mở TÀI LIỆU THAM KHẢO -Todd Lammle, CCNA 640-802 7th, Ed. Sybex, 2011 -Wendell Odom, Cisco CCNA Routing and Switching, Cisco Press, 2013 -Evi Nemeth, Garth Snyder, and Trent R. Hein, Linux Administration Handbook 2nd edition, Prentice Hall, 2007. -William Panek, MCSA Windows Server 2012 Complete Study Guide, Wiley/Sybex, 2013. -Microsoft Virtual Academy: https://mva.microsoft.com/