Phương Pháp Tính (Methods Of Calculus) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Hồng Lộc - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Dhcongnghiep- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Đậu Thế Phiệt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Nguyễn Quốc Lân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Trịnh Quốc Lương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Vũ Đỗ Huy Cường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương 0 - sai số , số gần đúng.pdf
chương 1 - phương trình phi tuyến.pdf
chương 2 - hệ phương trình tuyến tính.pdf
chương 3 - nội suy.pdf
chương 4 - đạo hàm _ tích phân.pdf
chương 5 - phương trình vi phân.pdf
chuong1_một số vấn đề về đa thức và hàm số.pdf
chuong2_1_giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt.pdf
chuong2_2.pdf
chuong3_1_các vấn đề về ma trận.pdf
chuong3_2_phân tích ma trận.pdf
chuong4_1_giải hệ phương trình đại số tuyến tính.pdf
chuong4_2.pdf
chuong6_tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định.pdf
chuong7_giải phương trình vi phân.pdf
chuong8_tối ưu hoá.pdf
giải số bằng matlab.pdf
matlab ung dung.pdf
on_tap_phuong_phap_tinh.pdf
hệ phương trình tuyến tính.pdf
nội suy và xấp xỉ hàm.pdf
phương trình phi tuyến.pdf
phương trình vi phân.pdf
số gần đúng và sai số.pdf
đạo hàm và tích phân.pdf
bài giảng môn phương pháp tính.pdf
c1_giải gần đúng phương trình phi tuyến f(x)=0.pdf
c2_hệ phương trình tuyến tính ax=b.pdf
c3_nội suy và bình phương cực tiểu.pdf
c4_tính gần đúng đạo hàm và tích phân.pdf
c5_giải phương trình vi phân thường.pdf
c6_bổ sung parabolic.pdf
c6_giải xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng.pdf
c0_giới thiệu.pdf
ch2 chiến lược chọn trụ trong phương pháp khử gauss.pdf
ch2 giải hệ phương trình tuyến tính bằng khử gauss trên maple.pdf
chuong 1_phương trình phi tuyến.pdf
chuong 2_hệ phương trình đại số tuyến tính.pdf
chuong 5 - tinh_gan_dung_dao_ham_tich_phan.pdf
chuong 6 - giai_gan_dung_pt_vi_phan.pdf
chương 1 - sai số.pdf
chương 2 - giải gần đúng phương trình y = f(x).pdf
chương 3 - hệ phương trình tuyến tính.pdf
chương 4 - nội suy và xấp xỉ hàm.pdf
ppt_baigiang1_phương trình và hàm số.pdf
ppt_baigiang2_vi phân và tích phân.pdf
chương 0 - giới thiệu về sai số.pdf
chương 1 - giải phương trình f(x)=0.pdf
chương 2 - giải hệ phương trình ax=b.pdf
chương 3 - nội suy.pdf
chương 4 - tính gần đúng tích phân xác định và đạo hàm.pdf
chương 5 - giải gần đúng phương trình vi phân.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 1 - cac lenh matlab co ban.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 2 - cac lenh matlab co ban (tt).pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 3 - phuong trinh va he phuong trinh phi tuyen.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 4 - cong thuc noi suy.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 5 - tich phan bang so.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 6 - he phuong trinh tuyen tinh.pdf
[numerical analysis] - bai thuc hanh so 7 - phuong trinh vi phan thuong.pdf
thuc hanh phuong phap tinh 2016 -2017.pdf
bài tập lớn thầy lộc.pdf
10-đề-tai-matlab.pdf
30 bài toán phương pháp tính.pdf
[ppt] bài tập ôn cuối kì có giải.pdf
[ppt] giải một số bài tập trên excel.pdf
[ppt] ôn tập cuối kì 2015 - 2016 có giải thầy phùng trọng thực.pdf
bai tap lon phuong phap tinh-đại học xây dựng.pdf
bai tap on phuong phap tinh_bộ môn toán ứng dụng.pdf
bài tập ôn cuối kì có giải thầy lộc.pdf
btap chuong1.pdf
btl2018.pdf
btl phương pháp tính.pdf
gtrinh pptinh chuong 1.pdf
gtrinh pptinh chuong 2.pdf
on cuoi ky (1).pdf
on cuoi ky (3).pdf
on cuoi ky_đề 1.pdf
phuong phap tinh - fullhd.pdf
phương pháp tính.pdf
pp lặp đơn.pdf
ppt.an nguyen_ôn tập cuối kỳ.pdf
ppt_chude5.pdf
pp tinh.pdf
thi-tn-ppt-mau.pdf
thippt_cq_mau.pdf
ôn tập PPT Giữa Kỳ HK193.pdf
bai tap.pdf
exernumericalanalysis_5621.pdf
ppt- nhom 2..pdf
btl.pdf
ppt-01.png
ppt-02.png
ppt-03.png
ppt-04.png
ppt-05.png
btap ppt on hk1 0607.pdf
btap ppt on thop hkhe 2006.pdf
btapsv ch1.pdf
btl_ppt_hk1_1314.pdf
bai_tap_lon.pdf
ppt_baitap.pdf
de thi pp tinh 2017 20-jun-2017 11-21-00.pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2008).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2010).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2011a).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2011b).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2012a).pdf
thi cuoi hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2012b).pdf
thi cuoi hoc ki - pp tinh (khoa 2014).pdf
thi giua hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2008).pdf
thi giua hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2009).pdf
thi giua hoc ki - phuong phap tinh (khoa 2010).pdf
thi giua hoc ki - phuong phap toan ly (khoa 2008).pdf
đề thi giữa kỳ 2018-2019.jpg
đề thi phương pháp tính.jpg
đề thi phương pháp tính 2018.jpg
Dự thính HK192.pdf
[ppt] hướng dẫn giải chi tiết đề cuối kì 1.pdf
[ppt] hướng dẫn giải đề thi giữa kì hk152.pdf
[ppt] đề kiểm tra giữa kì mã 1581.pdf
[ppt] đề kiểm tra giữa kì mã 1856.pdf
[ppt] đề mẫu cuối kì 1.pdf
[ppt] đề mẫu cuối kì 2.pdf
[ppt] đề mẫu giữa kì có đáp án.pdf
[ppt] đề thi cuối kì 2012 - 2013.pdf
chuan dau ra.pdf
dapan182.pdf
de cuoi ky (đapan).pdf
de giua ky co dap an -1933.pdf
dethi_dapan_hk1_12-13_kiểm tra giữa kỳ.pdf
final182-sample.pdf
final182.pdf
giữa kỳ HK191.pdf
kiểm tra giữa học kỳ.pdf
kiểm tra giữa học kỳ_fb.pdf
on cuoi ky (1).pdf
on cuoi ky (3).pdf
on cuoi ky.pdf
đề thi 2020 p1.jpg
đề thi 2020 p2.jpg
đề thi cuối kỳ (2014-2015)_thippt-vp-ck-1415.pdf
đề thi giữa học kỳ 2, năm học 2018-2019.pdf
đề thi học kì 1 2009-2010.pdf
đề thi học kì 1 2009-2010_(đapan).pdf
đề thi học kì i 2009-2010.pdf
đề thi mẫu giữa kì pp tính 2667.pdf
đề thi mẫu phương pháp tính bách khoa học kỳ 3 2019-2020.pdf
đề thi mẫu ppt cuối kỳ.pdf
đề thi mẫu ppt giữa ký.pdf
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
ppt-gk1-1415_1363_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_1933_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_2664_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_3482_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_8385_kiểm tra giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_9346_kiểm tra giữa kỳ.pdf
btap chuong1.pdf
de cuoi ky (đapan).pdf
de cuoi ky.pdf
de thi giua ki.pdf
giua ky.pdf
gtrinh pptinh chuong 1.pdf
gtrinh pptinh chuong 2.pdf
id21-de_thi_mau+dap_an_ck_phuongphaptinh.pdf
on cuoi ky (1).pdf
on cuoi ky (3).pdf
on cuoi ky.pdf
ppt.an nguyen.pdf
ppt_ck.pdf
ppt cuoi ki.pdf
thi-tn-ppt-mau.pdf
thippt_cq_mau.pdf
đề thi mẫu giữa kỳ.pdf
ppt-gk1-1415_1581_kiểm tra giữa kỳ.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về sai số, hội tụ, một số phương pháp tính gần đúng phương trình, hệ phương trình, đạo hàm ,tích phân, phương trình vi phân… và một số thuật toán cơ bản phục vụ mục tiêu tính toán số nhiều bài toán cơ bản trong kỹ thuật. Kết thúc môn học sinh viên có kỹ năng sử dụng các chương trình tính toán trên máy tính và áp dụng trong các bài toán thực tế khác nhau. Phương Pháp Tính cung cấp các thuật toán cơ bản thường dùng cho các bài toán kỹ thuật. Nội dung bao gồm các chương sau: Số gần đúng và sai số, Phương trình phi tuyến, Hệ phương trình đại số tuyến tính, Nội suy, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân, Giải phương trình vi phân thường.

Kết quả cần đạt được

Nắm vững các khái niệm cơ bản về sai số, quy tắc làm tròn. L.O.1.1 – Hiểu được khái niệm sai số tuyệt đối và sai số tương đối. L.O.1.2 – Hiểu được cách biểu diễn số thập phân Nắm vững các phương pháp giải phương trình phi tuyến. L.O.2.1 – Hiểu được các phương pháp giải phương trình phi tuyến: phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp Newton. L.O.2.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính. L.O.3.1 – Hiểu được các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính: phương pháp Gauss, phương pháp phân rã, phương pháp lặp. L.O.3.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững các phương pháp nội suy. L.O.4.1 – Hiểu được các phương pháp nội suy: đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, công thức nội suy Spline bậc ba, phương pháp bình phương bé nhất. L.O.4.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân. L.O.5.1 – Hiểu được các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân L.O.5.2 – Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp, lựa chọn đúng phương pháp trong bài toán cụ thể. Nắm vững phương pháp sai phân hữu hạn. L.O.6.1 –Hiểu được phương pháp giải bài toán Cauchy, bài toán biên tuyến tính cấp hai. L.O.6.2 – Áp dụng trong bài toán kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo

[1] Lê Thái Thanh. Giáo trình Phương Pháp Tính. NXB Giáo Dục - 2007 [2] Lê Trọng Vinh. Giải tích số. NXB KH&KT – 2000
Akin J.E. Finite Element Analysis With Error Estimators_Mnf_.Pdf
Bonet, Wood. Nonlinear Continuum Mechanics For Finite Element Analysis.Pdf
Braess D. Finite Elements.. Theory, Fast Solvers, And Applications In Elasticity Theory_Mnf_.Pdf
Butler R.W. Saddlepoint Approximations With Applications_Mcap_.Pdf
Bài Giải Phương Pháp Tính - Đh Đà Lạt.Pdf
Giáo Trình Phương Pháp Tính Đh Bách Khoa Đà Nẵng.Pdf
Giáo Trình Phương Pháp Tính Đh Kiến Trúc Hà Nội.Pdf
Giáo Trình Phương Pháp Tính Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Spkt.Pdf
Giáo Trình Phương Pháp Tính Đh Đông Á.Pdf
Hesthaven, Gottlieb, Gottlieb. Spectral Methods For Time-Dependent Problems_Mnw_.Pdf
Layton W.J. Introduction To The Numerical Analysis Of Incompressible Viscous Flows_Mns_.Pdf
Lemarie-Rieusset P.G. Recent Developments In The Navier-Stokes Problem_Mcde_.Pdf
Numerical Recipes In Fortran 77 _ 90 (Cambridge, 1997).Pdf
Numerical Recipes In Fortran 90.Pdf
Ordinary And Partial Differential Equation Routines In C, C++, Fortran, Java, Maple, And Matlab.Pdf
Phương Pháp Tính - Tạ Văn Đỉnh.Pdf
The Numerical Solution Of Ordinary And Partial Differential Equations.Pdf
Numerical_Analysis_9th.Pdf