- Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai 01 phay mat phang ss.ppt
bai 02 phay mat phang bac.ppt
bai 03 phay mf nghieng.ppt
bai 08 phay don kep.ppt
bai 12 banh rang thang.ppt
bai 14 ranh xoan.ppt
bai 15 rang thang.ppt
bai 16 rang nghieng.ppt
bai tap4 vuong.ppt
bai tap 7 cang.ppt
bài 10 phay ranh then.ppt
mo dau.ppt