Tài liệu Nguyên Lý Máy

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bài 1 cấu trúc động học của cơ cấu.pdf
bài 2 phân tích động học cơ cấu.pdf
bài 3 phân tích lực v2.pdf
bài 4 cân bằng máy v2.pdf
bài 5 chuyển động thực.pdf
bài 6 cơ cấu cam.pdf
bài 7 cơ cấu bánh răng.pdf
bài 8 hệ thống bánh răng.pdf
bài 0 mở đầu v2.pdf
bài tập nguyên lý máy.pdf
phụ lục - phương pháp vi phân đồ thị.pdf
04.09.14 da bai tap lon 1.pdf
04.09.14 da bai tap lon 2.pdf
c.01_cau_tao_co_cau.pdf
c.01 cau tao co cau.pdf
c.02_dong_hoc_co_cau.pdf
c.02 dong hoc co cau.pdf
c.03_phan_tich_luc_co_cau.pdf
c.03 phan tich luc co cau.pdf
c.04_ma_sat.pdf
c.04 ma sat.pdf
c.05_can_bang_may.pdf
c.05 can bang may.pdf
c.06_chuyen_dong_thuc_va_dieu_chinh_chuyen_dong_may.pdf
c.06 chuyen dong thuc va dieu chinh chuyen dong may.pdf
c.07_hieu_suat.pdf
c.07 hieu suat.pdf
c.08_co_cau_phang_toan_khop_thap.pdf
c.08 co cau phang toan khop thap.pdf
c.09_co_cau_cam.pdf
c.09 co cau cam.pdf
c.10_co_cau_banh_rang_phang_1.pdf
c.10_co_cau_banh_rang_phang_2.pdf
c.10 co cau banh rang phang.pdf
c.11_co_cau_banh_rang_khong_gian.pdf
c.11 co cau banh rang khong gian.pdf
c.12_he_thong_banh_rang.pdf
c.12 he thong banh rang.pdf
c.13_co_cau_dac_biet.pdf
c.13 co cau dac biet.pdf
c.00 mo dau.pdf
dcct_nguyen_ly_may_bkel.pdf
baigiangnlm_2012.pdf
chuong_1_cau_tao_co_cau.pdf
chuong_3_phan_tich_luc_co_cau.pdf
chuong_4_ma_sat.pdf
chuong_5_can_bang_may.pdf
chuong_6_chuyen_dong_thuc_va_dieu_chinh_chuyen_dong_may.pdf
chuong_7_hieu_suat.pdf
chuong_8_co_cau_phang_toan_khop_thap.pdf
chuong_10_co_cau_banh_rang_phang.pdf
chuong_11_co_cau_banh_rang_khong_gian.pdf
de_cuong_chuong_2.pdf
de_cuong_chuong_4.pdf
de_cuong_chuong_5.pdf
de_cuong_chuong_7.pdf
de_cuong_chuong_9.pdf
de_cuong_chuong_10.pdf
de_cuong_chuong_11.pdf
de_cuong_chuong_12.pdf
mo_dau.pdf
slide_3_chuong_10_co_cau_banh_rang_phang.pdf
slide_4_chuong_10_co_cau_banh_rang_phang.pdf
slide_chuong_5_can_bang_may.pdf
slide_chuong_6_chuyen_dong_thuc_va_dieu_chinh_chuyen_dong_may.pdf
slide_chuong_11_co_cau_banh_rang_khong_gian.pdf
kiểm tra chương 12.jpg
kiểm tra chương 12 đáp án.pdf
nguyên lý máy lê cung bkđn.pdf
on_tap_nlm.pdf
đề bt lớn.pdf
đề thi hk1_2008.pdf
đề thi hk1_2010_2011.pdf
đề thi hki_2008.pdf
đề thi hkiii_2007.pdf
đề thi nguyên lý máy 2009.jpg
đề thi nguyên lý máy 2010.jpg
20190322_001126.jpg
20190322_001222.jpg
20190322_001411.jpg
20190322_001443.jpg
20190322_001512.jpg
20190322_001523.jpg
20190322_001529.jpg
20190322_001532.jpg
20190322_001648.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Nguyên lý máy là môn kỹ thuật cơ sở nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo, động học, lực học và động lực học của cơ cấu và máy nói chung, nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức để giải quyết hai bài toán cơ bản: (1) Phân tích nguyên lý cấu tạo, động học, lực học và động lực học của cơ cấu và máy đã cho, và (2) Tổng hợp (thiết kế) cơ cấu và máy thỏa các điều kiện động học, lực học và động lực học cho trước (đặt ra).

Kết quả cần đạt được

Môn học Nguyên lý máy nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về nguyên lý cấu tạo, động học và động lực học của cơ cấu và máy. Trên cơ sở những kiến thức được giới thiệu trong học phần này, người học có thể giải quyết được hai bài toán cơ bản trong thực tế: bài toán phân tích và bài toán tổng hợp cơ cấu và máy; đồng thời có đủ kiến thức cần thiết để học môn học tiếp theo, môn Chi tiết máy.

Tài liệu tham khảo

[1] Sách, Giáo trình chính 1. Lại Khắc Liễm, Giáo trình Cơ học máy, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2001. 2. Lại Khắc Liễm, Bài tập Cơ học máy, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2005. [2] Sách tham khảo 3. Đinh Gia Tường, Nguyễn Xuân Lạc, Trần Doãn Tiến, Nguyên lý máy, NXB Giáo dục, 1994. 4. Tạ Ngọc Hải, Bài tập Nguyên lý máy, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2005. 5. Lại Khắc Liễm, Hướng dẫn Thiết kế môn học Nguyên lý máy, Trường Đào tạo Tại chức Tp.HCM, 1984. [3] Sách, Giáo trình chính đang có kế hoạch viết - thời gian hoàn thành 1. Giáo trình Nguyên lý máy, 2010. 2. Bài tập Nguyên lý máy, 2010. 3. Hướng dẫn Bài tập lớn môn học Nguyên lý máy, 2010.