Bài tập, thực hành Môi Trường Kinh Danh

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

sv-case 3-us airlines-v.pdf
sv-case 3b-v-be-china legal.pdf
sv-case 3c-v-be-mexico.pdf