Luật Kinh Tế Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết
Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1 tổng quan về pháp luật kinh tế.pdf
chuong2 pháp luật về doanh nghiệp.pdf
chuong3 pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh.pdf
chuong4 pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.pdf
chuong5 pháp luật về phá sản, giải thể doanh nghiệp.pdf
5 luatdn2005.pdf
6 luatphasan2004.pdf
88_cau_hoi_trac_ng.pdf
bai 1.pdf
bai 1 một số nét khái quát về luật kinh tế.pdf
bai 2 doanh nghiệp tư nhân hộ kinh doanh cá thể.pdf
bai 3 công ty hợp danh.pdf
bai 4 công ty cổ phần.pdf
bai 5 công ty tnhh.pdf
bai 6 doanh nghiệp nhà nước.pdf
bai 7 hợp tác xã –thành lập dn, quy chế thành viên.pdf
bai 8 quản trị, tổ chức lại, giải thể dn.pdf
bai 9 khái quát về phá sản và pl về phá sản.pdf
bai 10 htx.pdf
bai 10 thủ tục phá sản doanh nghiệp – htx.pdf
bai 11 khái niệm – đặc điểm – phân loại hợp đồng.pdf
bai 12 hình thành – chấm dứt hợp đồng.pdf
bai 13 -hợp đồng vô hiệu – xử lý hđvh.pdf
bai 13 – hợp đồng vô hiệu – xử lý hđvh.pdf
bai 14 chế tài đối với vi phạm hợp đồng.pdf
bai_01.pdf
bai_02.pdf
bai_03.pdf
bai_04.pdf
bai_05.pdf
bai_06.pdf
bai_07.pdf
bai_09.pdf
bai_10.pdf
bai_11.pdf
bai_12.pdf
bai_13.pdf
bai ncuu luat kte.pdf
bo luat dan su.rtf
cau hoi 1-10.pdf
civil law.pdf
danhgiaveluatphasandoanhnghiep.pdf
de cuong luat kinh te.pdf
doan+thai+son.pdf
luat dnnn 2003.pdf
luat doanh nghiep.pdf
luat doanh nghiep 2005.pdf
luat hop tac xa 2003.pdf
luat pha san.pdf
luat pha san 2004.pdf
luat thuong mai.pdf
luat thuong mai 2005.pdf
on.pdf
on luat kinh te.pdf
ss tnhh vs ctcp.pdf
syllabus luat kt.pdf
tìm hiểu các quy định luật phá sản năm 2004 về tài sản.pdf
đề cương luật kinh tế 4.pdf
88_cau_hoi_trac_ng.pdf
00050000175.pdf
00050001460.pdf
bai tap luat.pdf
cauhoi so sanh va dap an _mon_luat_kinh_te.pdf
cau hoi trac nghiem.pdf
câu hỏi nhận định đúng sai.pdf
câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế.pdf
câu hỏi ôn tập - đáp án.pdf
câu hỏi đúng sai - giải thích.pdf
công ty cổ phần.pdf
luat kt.pdf
tự luận luật kinh tế.pdf
đáp án.pdf
196990_417285491674039_249772811_n.jpg
200493_502355403141840_1199786626_n.jpg
299006_417285185007403_1153413969_n.jpg
307227_417285445007377_1879795480_n.jpg
531188_417285328340722_1952082515_n.jpg
582536_417284955007426_1520840790_n.jpg
602730_417285671674021_1864005534_n.jpg
603187_417284885007433_820150687_n.jpg
603317_417285098340745_1307877764_n.jpg
735896_502355403141840_1199786626_o.jpg
1490646_1454052794815025_1205348970_o.jpg
hình ảnh023.jpg
luat kt.jpg
luật.jpg
đề 1 luật kinh tế kì 1 năm 2013-2014.jpg
đề 2 luật kinh tế kì 1 năm 2013-2014(2).jpg
đề 2 luật kinh tế kì 1 năm 2013-2014.jpg