Luật Kinh Doanh Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Cao Thùy Dương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Dhkinhtehcm- Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1- tổng quan về nhà nước và pháp luật.pdf
chương 2- pháp luật và doanh nghiệp.pdf
chương 3- pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh.pdf
chương 4- pháp luật về cạnh tranh.pdf
chương 5- pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.doc
chương 6- pháp luật về phá sản và giải thể doanh nghiệp.pdf
de cuong mon hoc.pdf
phụ lục hợp đồng chuyển giao công nghệ.doc
vd chuong1.pdf
vd chuong2(ks2).pdf
vd chuong3.pdf
bài tập chương 1.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập chương 3.pdf
đề thi luật kinh doanh 1.pdf
Luật Kinh Doanh.Pdf