Bài tập, thực hành Logic Học

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

19 câu trắc nghiệm.pdf
mot_so_cau_hoi_va_de_thi_mon_logic_hoc.pdf
đề cương ôn tập môn logic.pdf