Kỹ Thuật Truyền Hình Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1-dai cuong vo tuyen truyen hinh .doc
c2-may thu hinh trang den.doc
c3-co so vat ly va thiet lap he truyen hinh mau.doc
c4- he mau ntsc.doc
c5-he mau pal.doc
c6-truyen hinh so.doc