Kỹ Thuật Số Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Tống Văn On - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Bùi Quốc Bảo - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lê Thị Kim Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Trọng Luật - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

kts_chuong01_gioi thieu.ppt
kts_chuong02_he thong so va ma.ppt
kts_chuong03_cong logic.ppt
kts_chuong04_dai so logic - ham logic.ppt
kts_chuong05_phan tich he to hop.ppt
kts_chuong06_vi mach to hop.ppt
kts_chuong07_1_gioi thieu vhdl.ppt
kts_chuong07_2_vhdl luong du lieu.ppt
kts_chuong07_3_vhdl cau truc.ppt
kts_chuong08_mach cho va fliplop.ppt
kts_chuong09_mach dem.ppt
kts_chuong10_mach ghi dich.ppt
kts_chuong11_vhdl hanh vi.ppt
kts_chuong12_fsm.ppt
kts_chuong13_ma vhdl.ppt
kts_chuong14_mach to hop voi process.ppt
kts_chuong15_ram.ppt
kts_chuong16_mach logic lap trinh duoc.ppt
kts1_c1_hethongsocongtrusobcd.pdf
kts1_c1_hệ thống số đếm số nhị phân.pdf
kts1_c1 hệ thống số đếm - số nhị phân.pdf
kts1_c2_trạng thái logic của tín hiệu số.pdf
kts1_c2 trạng thái logic của tín hiệu số (digital signal).pdf
kts1_c3_hệ tổ hợp.pdf
kts1_c3 hệ tổ hợp.pdf
kts1_c4_hệ tuần tự.pdf
kts1_c4 hệ tuần tự.pdf
kts_c1_hethongsocongtrusobcd.pdf
kts_vxl_8051_c2_stu_2 họ vi điều khiển 8051.pdf
kts_vxl_8051_c3_cont_stu tập lệnh họ msc-51.pdf
kts_vxl_8051_c3_cont_stu tập lệnh họ msc-51_2.pdf
ktx2 khóa điện tử và các mạch tạo xung.pdf
ktx3 mạch 2 trạng thái bền.pdf
ktx4 dao động blocking.pdf
ktx5 mạch quét.pdf
ktx6 dao động dùng linh kiện điện trở âm.pdf
memory.pdf
microprocessor_ver1_part3.pdf
microprocessor_ver1_part4.pdf
microprocessor_ver1_part5.pdf
microprocessor_ver1_part6.pdf
microprocessor_ver1_part7.pdf
slide-kts1-c1 khái niệm kỹ thuật số.pdf
slide-kts1-c2 đại số bool cổng logic.pdf
slide-kts1-c3 hệ tổ hợp.pdf
slide-kts1-c4 hệ tuần tự.pdf
summary_8051_nt_stu.pdf
tap lenh 8051 tieng viet.pdf
vixuly_001.pdf
vixuly_002.pdf
vixuly_003_cautrucvxl.pdf
vixuly_004_taplenh.pdf
vxl1 vi xử lý.pdf
kts1a_các hệ thống số & mã.pdf
kts2a_hàm logic.pdf
kts3a_cổng logic.pdf
kts4a_mạch tổ hợp.pdf
kts5a_mạch tuần tự.pdf
kts6a_mạch làm toán.pdf
kts7a_bộ nhớ bán dẫn.pdf
kts8a_biến đổi ad & da.pdf
lecture1_tổng quan.pdf
lecture2_hệ đếm-cơ số.pdf
lecture3_đại số boolean.pdf
lecture4_mạch tổ hợp.pdf
lecture5_rút gọn hàm boolean.pdf
lecture6_switch logic.pdf
lecture7_cấu trúc mos.pdf
lecture8_các phép toán nhị phân.pdf
KTS.pdf
kts.pdf
cộng trừ nhị phân.pdf
flip-flop.pdf
shift registers.pdf
chapter_01 gioi thieu.pdf
chapter_02 he thong so.pdf
chapter_03 dai so boolean.pdf
chapter_04 mach to hop.pdf
chapter_05 mach tuan tu.pdf
chapter_06 bo nho.pdf
chapter_07 adc dac.pdf
chapter_08 ttl cmos.pdf
alu.txt
bosungpld(brief).ppt
chuong1.pdf
chuong2.pdf
chuong3.pdf
chuong4.pdf
demo.a51
hazard_updated.pdf
kts_c5_vhdl(brief).ppt
vidu_vhdl.ppt
kts-c1-he thong so.pdf
kts-c2-dai so boole.pdf
kts-c3-he to hop.pdf
kts-c4-he tuan tu.pdf
kts-c5-pld_thiết bị logic lập trình được.pdf
kts-c6-vhdl.pdf
kts2-ch2-asm.pdf
ktso-chuong1_hệ thống số đếm và khái niệm về mã.pdf
ktso-chuong2_đại số boole.pdf
ktso-chuong3a_các phần tử logic cơ bản.pdf
ktso-chuong3b_flip flop.pdf
ktso-chuong4_hệ tổ hợp.pdf
ktso-chuong5_hệ tuần tự.pdf
bài tập kỹ thuật số (thi cuối ky).pdf
bài tập kỹ thuật số (trích từ các đề thi cuối học kỳ).pdf
cac bai tap ky thuat so.pdf
8051 instruction set_full - atmel.pdf
8051 instruction set summary.pdf
bai 15.pdf
bai_tap_kts_thay_my.pdf
bai_tap_kts_thay_thong.pdf
bai giai vi xu ly_nguyen thanh phong g1002398.pdf
baitapc1_các hệ thống số đếm.pdf
baitapc2_đại số boole.pdf
baitapc2_đại số boole_tt_.pdf
baitapc3_hệ tổ hợp.pdf
baitapc3_hệ tổ hợp_tt_.pdf
baitapc4_hệ tuần tự.pdf
bai tap vxl 8051 (lct).pdf
bmdt_da_ktra-kts-cq-hk1_11-12.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập các hệ thống số đếm.pdf
cau1_14 bài tập họ vi điều khiển 8051.pdf
cau15.pdf
cau16_20.pdf
dap an bai 21 22 23.pdf
dap an bai tap vxl 8051 (lct).pdf
dgb-dg.pdf
dgb-man.pdf
exercises_8051_s2_ay1112.pdf
homework_address_decoding_gt100t01_s2_ay1112.pdf
kts-bai tap co loi giai 1.pdf
kts-bai tap co loi giai 2.pdf
kts.pdf
kts_cac bt giai san ve vhdl 2011.pdf
kts_vxl_c1_assign.pdf
tnkts_de1.pdf
vxl-ch03-cac td minh hoa tap lenh 8051.pdf
vxl_btot ay1112-s2_version 1.pdf
hw1.pdf
hw2.pdf
hw3.pdf
hw4.pdf
hw5.pdf
hw6.pdf
hw7.pdf
hw8.pdf
hw9.pdf
hw10.pdf
hw11.pdf
hw12.pdf
báo-cáo-tn-kts-phần-2-đã chuyển đổi.pdf
tn_kts_phan i.pdf
tn_kts_phan ii_kit de2_rev5.pdf
bai tap kts (pld-vhdl).pdf
bai tap kts1.pdf
bai tap kts2.pdf
bai tap on cuoi ky_kts.pdf
dap an bai thi cuoi ky kts.pdf
dap an kiem tra giua ky kts.pdf
402113_tnkythuatso1.pdf
dgb-dg.pdf
dgb-man.pdf
10609173_437890153015392_446344397_n.jpg
10609339_437890119682062_555086402_n.jpg
10615829_437890176348723_335176636_n.jpg
img_040814_105501.jpg
img_040814_105528.jpg
img_040814_105536.jpg
img_040814_105540.jpg
img_040814_105549.jpg
img_040814_105556.jpg
img_040814_105602.jpg
img_040814_105615.jpg
img_040814_105621.jpg
img_040814_105631.jpg
091-kts-kt-đáp án.pdf
091-kts-kt-đề.pdf
091-kts-thi-đáp án.pdf
101-kts-kt-đề.pdf
101-kts-thi-đề.pdf
111-kts-kt-đáp án.pdf
111-kts-kt-đề.pdf
111-kts-thi-đáp án.pdf
111-kts-thi-đề.pdf
121-kts-kt-đáp án.pdf
121-kts-kt-đề.pdf
121-kts-thi-đáp án.pdf
121-kts-thi-đề.pdf
131-kts-kt-đáp án.pdf
131-kts-thi-đáp án.pdf
141-kts-kt-đáp án.pdf
141-kts-kt-đề.pdf
141-kts-thi-đáp án.pdf
141-kts-thi-đề.pdf
151-kts-thi-đáp án.pdf
151-kts-thi-đề.pdf
151-kts-tnd2-kt-đáp án.pdf
151-kts-tnd2-kt-đề.pdf
151-kts-tndd-kt-đáp án.pdf
151-kts-tndd-kt-đề.pdf
dap_an_kts1_1.pdf
dap_an_kts1_2.pdf
dap_an_kts1_3.pdf
dap_an_kts1_4.pdf
de_kt_ck_dt_hkii_2012_2013.pdf
de_kt_ck_hkiii_2011_2012.pdf
de_thi_cki_dt_2011_2012.pdf
ktra-kts-cq-hk3(11-12).pdf
kts2-bai tap.pdf
kts_cac bt giai san ve vhdl 2011.pdf
kts_dap_an_de_thi_cq-hk1_2012-2013.pdf
kts_dap_an_p1.pdf
kts_dap_an_p2.pdf
ktx_vxl cuối kì part 2.jpg
đề thi 2011.jpg
đề thi 2011_2.jpg
dap an mon ky thuat so.pdf
đề-thi-dite226829.pdf
kỳ 1 2003-2004.jpg
kỳ 1 2012-2013.jpg
kỳ 2 2014-2015.jpg
141_402027_a02_kythuatso.pdf
161_ee1015_kythuatso.pdf
171_ee1015_kythuatso.pdf
172_ee1015_kythuatso.pdf
da_ktgk_kts_2018_cq.pdf
ktgk_kts_2016-cq_rev1.pdf
ktgk_kts_2017-cq_rev4.pdf
thi-kts-cq-hk1(12-13).pdf
thi-kts-cq-hk1(14-15).pdf
thi-kts-cq-hk3(11-12).pdf
thi_kts_cq_171.pdf
thi_kts_cq_181_dapan_rev2.pdf
[spkt.net]-kts1.jpg
[spkt.net]-kts2.jpg
[spkt.net]-kts3.jpg
[spkt.net]-kts4.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này giới thiệu nhiều chủ đề về các nguyên tắc và thực hành thiết kế số. - Hệ thống số; - đại số Boole, - các cổng logic, tối thiểu hóa mạch; - hệ tổ hợp; - bộ nhớ ROM, RAM và logic khả lập trình, - Hệ tuần tự: chốt, flip-flop, thanh ghi, bộ đếm, máy trạng thái; các họ vi mạch số; ngôn ngữ mô tả phần cứng. - Giới thiệu chuyển đổi tương tự-số và tổ chức máy tính.

Kết quả cần đạt được

Sau khi đạt môn này SV có khả năng hiểu, thiết kế và xây dựng các hệ thống số tổ hợp và tuần tự.

Tài liệu tham khảo

1. John F. Wakerly–Digital Design.Principles and Practices, 4th Ed–Prentice-Hall, 2006. 2. Katz and Boriello–Contemporary Logic Design, 2nd Ed.–Prentice-Hall, 2005. 3. M. Morris Mano and Charles R. Kime–Logic and Computer Design Fundamentals, 3rd Ed.–Prentice-Hall, 2004.
Bài Giảng Kỹ Thuật Số 121 Trang.Pdf
Bài Giảng Kỹ Thuật_Số.Pdf
Digital Design Principles And Practices - Wakerly.Pdf
Digital Systems Design Using Vhdl.Pdf
Fundamentals Of Digital Logic With Vhdl Design.Pdf
Fundamentals Of Logic Design 6th 2012.Pdf
Giáo Trình Kỹ Thuật Số - Nguyễn Trung Lập, 163 Trang.Pdf
Giáo Trình Kỹ Thuật Số Spkt.Pdf
Katz And Boriello – Contemporary Logic Design, 2nd Ed.Pdf
Kỹ Thuật Số - Nguyễn Trung Lập, 164 Trang.Pdf
Kỹ Thuật Số Thực Hành (Nxb Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Huỳnh Đắc Thắng, 412 Trang.Pdf
Kỹ Thuật Số - Nguyễn Thùy Vân.Pdf
M. Morris Mano And Charles R. Kime – Logic And Computer Design Fundamentals.Pdf
Thcn.Giáo Trình Kỹ Thuật Số - Ts.Nguyễn Viết Nguyên, 254 Trang.Pdf
Thcn.Giáo Trình Kỹ Thuật Số Và Mạch Logic - Ks.Chu Khắc Huy, 231 Trang.Pdf
Thcn.Giáo Trình Thực Hành Kỹ Thuật Số - Ks.Chu Khắc Huy, 104 Trang.Pdf
Toán Logic _ Kỹ Thuật Số - Ts. Nguyễn Nam Quân, 426 Trang.Pdf
Đhcn.Bài Giảng Kỹ Thuật Số - Ths. Nguyễn Trọng Hải, 271 Trang.Pdf