Slide bài giảng Kinh Tế Vi Mô Chuyên Sâu

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lesson 2.consumer behavior.pdf
lesson 3.consumer behavior.pdf
lesson 4.consumer behavior.pdf
lesson 5.producer behavior.pdf
lesson 6.f producer behavior.pdf
lesson 9.f market structure partial equilibrium.pdf
micro1_c1 microeconomics a.pdf
đề cương micro2.pdf