Kinh Tế Đại Cương Đề thi Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 kinh tế và nền kinh tế.pdf
chuong 2 cung, cầu và thị trường sản phẩm.pdf
chuong 3 chi phí sản xuất và quyết định cung ứng của doanh nghiệp.pdf
chuong 4 cấu trúc thị trường cạnh tranh và độc quyền.pdf
chuong 5 tổng quan kinh tế vĩ mô, cung cầu.pdf
chuong 6 hạch toán sản lượng quốc gia và xác định sản lượng cân bằng.pdf
chuong 7 chính sách tài khóa và tác động của chính sách ngoại thương.pdf
chuong 8 tiền tệ và chính sách tiền tệ.pdf
chuong 9 lạm phát và thất nghiệp.pdf
17991638_1970038629895956_2035372208007104601_o.jpg
18010618_1970057666560719_5278440268192998520_n.jpg
18076525_1970038543229298_6771274644914871480_o.jpg