Slide bài giảng Kinh Tế Chính Trị Quốc Tế

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

câu hỏi thi của ktctqt.pdf
kinh tế chính trị quốc tế.pdf
ôn tập kinh tế chính trị quốc tế.pdf
đề cương ktctqt.pdf