Tài liệu Khởi Nghiệp Ngành Cntt

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

khoinghiep_week1 thành lập doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch kinh doanh.pdf
khoinghiep_week3- qui trình phát triển nhanh sản phẩm, dịch vụ.pdf
khoinghiep_week4- marketing cơ bản cho khởi nghiệp.pdf
khoinghiep_week5- gọi vốn.pdf
khoinghiep_week6- thay đổi chiến lược hay kết thúc.pdf