Kế Toán Quản Trị Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 khái quát về kế toán quản trị.pdf
chuong 2 phân loại chi phí.pdf
chuong 3 kế toán chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng.pdf
chuong 4 kế toán chi phí sản xuất theo quá trình.pdf
chuong 6 kế hoạch lợi nhuận.pdf
chuong 7 chi phí thích hợp cho việc ra qđ.pdf
2014 02 01- chuong 5.pdf
bai tap chuong 2-part ii - sv.xls
bai tap chuong 2-part i phân loại chi phí.pdf
bai tap chuong 3.pdf
bai tap chuong 4.pdf
bai tap chuong 7.pdf
bai tap chương 6.pdf
bài tập ch.5.pdf
case study chap.3.pdf
case study chap.5.pdf
case study chap.6.pdf
case study chap.7.pdf
p090612_14.43.jpg
p090612_14.43_[01].jpg
p090612_14.44.jpg
p090612_14.44_1.jpg
p090612_14.44_[01].jpg
p090612_14.45.jpg
p090612_14.45_[01].jpg
photo0030 - copy (3).jpg
photo0030 - copy.jpg
photo0033.jpg
photo0037.jpg
photo0038.jpg
photo0039.jpg
photo0040.jpg