Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân- Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bài giảng hệ thống thông tin quản lý bách khoa hà nội.pdf
bai_tap_1.xlsx
bai_toan_van_don.xlsx
book1.xlsx
các hàm.pdf
danh sach cac ham.pdf
faq.pdf
img_20140726_105749.jpg
img_20140726_105818.jpg
img_20140726_112929.jpg
img_20140726_113104.jpg
img_20140726_113402.jpg
img_20140726_113428.jpg
img_20140726_113453.jpg
img_20140726_113533.jpg
semvannthy.xlsx
thamkhaotracnghiem.pdf
thuchanhgiuaky.jpg
trannhatthuyen.xlsx
tổng hợp giáo trình httt.pdf
ung dung exel de giai bai toan quy hoach tuyen tinh.pdf
de1_1.jpg
de1_2.jpg
de3.jpg
de4.jpg
de5.jpg
kiem tra giua ky.pdf
đề kiểm tra môn hệ thống thông tin quản lý.pdf