Giải Tích 2 (Calculus 2) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Bùi Xuân Diệu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Thị Xuân Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Bùi Xuân Thảo - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Xuân Đại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Đặng Văn Vinh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Thị Thu Vân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Đà Nẵng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Hồng Lộc- Bài tập, thực hành
Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Đậu Thế Phiệt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1.hàm nhiều biến.pdf
2.đạo hàm và vi phân p1.pdf
3.đạo hàm và vi phân p2.pdf
4.đạo hàm và vi phân p3.pdf
4.đạo hàm và vi phân p4.pdf
5.cực trị hàm nhiều biến p1.pdf
6.cực trị hàm nhiều biến p2.pdf
7.nhận dạng mặt bậc 2.pdf
8.tích phân kép p1.pdf
9.tích phân kép p2.pdf
10.tích phân kép p3.pdf
11.tích phân kép p4.pdf
chuỗi lũy thừa.pdf
chuỗi số.pdf
tích phân mặt loại 1.pdf
tích phân đường loại 1.pdf
tích phân bội ba p1.pdf
tích phân bội ba p2.pdf
tích phân đường loại 2.pdf
bai_giang_gt2.pdf
calculus-2-nvh.pdf
gt2_chuong1.pdf
gt2_chuong2.pdf
gt2_chuong3.pdf
gt2_chuong4.pdf
gt2_chuong5.pdf
gt2_chuong6.pdf
1_ham nhieu bien.pdf
2_dao ham rieng.pdf
3_cuc tri.pdf
4_tich phan boi 2.pdf
5_tich phan boi 3.pdf
6_tich phan duong.pdf
7_tich phan mat.pdf
8_chuoi.pdf
ex_w1_cal 2_hk192 (1).pdf
chuỗi hàm.pdf
chuỗi số.pdf
chương 1 - đạo hàm và vi phân.pdf
chương 2 - tích phân bội.pdf
chương 3 - tích phân đường.pdf
chương 4 - tích phân mặt.pdf
chương 5 - chuỗi số - chuỗi lũy thừa.pdf
tích phân bội ba.pdf
tích phân kép_-_ud_hinh_hoc.pdf
tích phân kép_phần_1.pdf
tích phân kép_phần_2.pdf
tích phân mặt.pdf
tích phân đường_-_phần_1.pdf
tích phân đường_-_phần_2.pdf
đạo hàm và vi phân_-_phần_1.pdf
đạo hàm và vi phân_-_phần_2.pdf
giáo trình giải tích 2.pdf
bai 1 - gt2 - bk2012.pdf
bai 2 - gt2 - bk2012.pdf
bai 3 - gt2 - bk2012.pdf
bai 4 - gt2 - bk2012.pdf
bai 5 - gt2 - bk2012.pdf
bai 6 - gt2 - bk2012.pdf
bai 7 - gt2 - bk2012.pdf
bai 8 - gt2 - bk2012.pdf
bai 9 - gt2 - bk2012.pdf
bai 10 - gt2 - bk2012.pdf
bia1.pdf
chuỗi số - chuỗi lũy thừa.pdf
derivatives.pdf
functions of single variable.pdf
giới hạn liên tục.pdf
giới thiệu.pdf
introduction.pdf
the limit and continuity of a function.pdf
tích phân bội 3.pdf
tích phân kép.pdf
tích phân mặt.pdf
tích phân đường.pdf
đạo hàm riêng và vi phân.pdf
chương 1 - giới hạn và liên tục.ppt
chương 2 - đạo hàm và vi phân p1.ppt
chương 2 - đạo hàm và vi phân p2.ppt
chương 3 - tích phân kẹp.ppt
chương 4 - tích phân bội ba.ppt
chương 5 - tích phân đường.ppt
chương 6 - tích phân mặt.ppt
chương 7 - chuỗi số.ppt
1.dv cuong - giaitichb2-2014.pdf
2.giaitich2-2012.pdf
[2016 - 2017] [hk3] [tth027] giqi tich b2.pdf
slide_gtb2.pdf
stewart calculus 7th edition.pdf
stewart calculus 7th edition note 1.pdf
stewart calculus 7th edition note 2.pdf
stewart calculus 7th edition note 3.pdf
_baitapgiaisangt_ii_tranbinh_0785.pdf
bai tap tich phan kepkho.pdf
bt-tich-phan-duong.pdf
bt5.pdf
chuong+5-x.pdf
eg022-bai 4_v1.0013110223.pdf
file_goc_780197.pdf
giai tich 2 2014 chuong 3.pdf
gt2c3.pdf
ontaptoancaocap-tap2.pdf
01.png
02.png
03.png
04.png
chuong 6(1).pdf
chuỗi số.pdf
p2.pdf
giaitichb2-vi tích phân của hàm số nhiều biến.pdf
ToanA3.pdf
toana3.pdf
ch01_limit_continuos_giới hạn và liên tục.pdf
ch02_differential_derivative_đạo hàm riêng và vi phân.pdf
ch03_double_integral_tích phân bội.pdf
ch04_triple_integral_tích phân bội ba.pdf
line_integral_tích phân đường.pdf
series_lý thuyết chuổi.pdf
surface_integral_tích phân mặt.pdf
bài tập phần ud hình học của tích phân kép.pdf
bài tập tích phân mặt.pdf
chuong5_chuổi số và chuổi lũy thừa.pdf
chuong0_hàm nhiều biến những khái niệm cơ bản.pdf
chuổi lũy thừa.pdf
chuỗi lũy thừa – miền hội tụ.pdf
cực trị hàm nhiều biến.pdf
cực trị hàm nhiều biến_phan_2_.pdf
giải tích hàm nhiều biến.pdf
khả vi và vi phân.pdf
khả vi và vi phân_phan_2.pdf
nhận dạng mặt bậc 2.pdf
trắc nghiệm giải tích 2.pdf
tích phân bội_tích phân kép.pdf
tích phân bội ba.pdf
tích phân kép.pdf
tích phân kép – định nghĩa và cách tính.pdf
tích phân mặt loại 1.pdf
tích phân mặt loại 2.pdf
tích phân đường_phan_1.pdf
tích phân đường loại 1.pdf
tích phân đường loại 2- cách tính.pdf
tích phân đường loại 2.pdf
đạo hàm và vi phân_phan_2_.pdf
đạo hàm và vi phân_phan_3_.pdf
đạo hàm và vi phân hàm nhiều biến.pdf
đổi biến trong tích phân bội ba_phan_2_.pdf
đổi biến trong tích phân kép.pdf
ứng dụng hình học của tích phân kép.pdf
bai-giảng-giải-tich-ii.pdf
bt_gt2_cttt.pdf
btgt2_2016.pdf
bt_tp_mat.pdf
bt_ud_tp_kep.pdf
bài tập giải tích 2 - 2014.pdf
bai_tap_on_cuoi_hoc_ky_hai.pdf
giaitich2.pdf
bài giải 10 đề giải tích 2.pdf
ôn tập.pdf
đề luyện tập giải tích 2_p1.pdf
đề luyện tập giải tích 2_p2.pdf
ex_gtb2.pdf
ex_gtb2_1.pdf
ex_gtb2_2.pdf
ex_gtb2_3.pdf
ex_gtb2_4.pdf
ex_gtb2_5.pdf
ex_gtb2_6.pdf
ex_gtb2_7.pdf
200 bài tập ptvp.pdf
bai tap tich phan kepkho.pdf
baitap_gtb2.pdf
6 đề ôn cuối kì có giải chi tiết.pdf
20 đề ôn cuối kì.pdf
bài tập chuổi lũy thừa có giải.pdf
bài tập có giải chương đạo hàm và vi phân.pdf
bài tập ôn cuối kì p1 - thầy lộc.pdf
bài tập ôn cuối kì p2 - thầy lộc.pdf
bài tập ôn thi giữa kì p1 - thầy lộc.pdf
bài tập ôn thi giữa kì p2- thầy lộc.pdf
bài tập ôn thi giữa kì p3 - thầy lộc.pdf
bài tập ôn thi giữa kì p4 - thầy lộc.pdf
bài tập ôn thi giữa kì p5 - thầy lộc.pdf
giải chi tiết 20 đề ôn cuối kì.pdf
lý thuyết và bài tập chương chuổi.pdf
thủ thuật bấm máy tính giải nhanh bài toán trắc nghiệm.pdf
tổng hợp các công thức trong giải tích 2.pdf
bai_tap.pdf
btl_gt2_1.pdf
6 đề ôn cuối kì có giải chi tiết.pdf
20 đề ôn cuối kì.pdf
GT2-Tích phân bội 3.pdf
[ctct] - chúng ta cùng tiến-chuổi số.pdf
[ctct] - chúng ta cùng tiến-tích phân bội 3.pdf
[ctct] - chúng ta cùng tiến-tích phân loại 2.pdf
[ctct] - chúng ta cùng tiến-tích phân mặt.pdf
bai_tap_giai_tich_2.pdf
bai_tap_lon_giai_tich_2_bo_mon_toan.pdf
bai_tap_on_cuoi_hoc_ky_hai.pdf
baiggiai_giairtich2_edit.pdf
baigiai_10degiaitich2_2.pdf
bài tập có giải chương đạo hàm và vi phân.pdf
bài tập ôn cuối kì p1 - thầy lộc.pdf
bài tập ôn cuối kì p2 - thầy lộc.pdf
bài tập giải tích 2 phùng trọng thực.pdf
bài tập tích phân bội.pdf
bài tập tích phân mặt.pdf
bài tập tích phân đường.pdf
bài tập ôn giải tích 2.pdf
bài tập ôn giải tích 2.pptx
bài tập đạo hàm hàm nhiều biến.pdf
bài tập đạo hàm hàm nhiều biến_dapan.pdf
các dạng bài tập tích phân kép.pdf
chuyên đề kỹ thuật tính tích phân trần phương.pdf
dạng ứng dụng môn gt2.pdf
giaitich2_1.pdf
giaitich2_2.pdf
giải chi tiết 20 đề ôn cuối kì.pdf
giải các dạng bài tập giải tich 2.pdf
gk_gt2_2016.pdf
gt2.pdf
gt2_on_tap_ck_2016.pdf
hd_btlgt1_hk1_2013.pdf
lý thuyết và bài tập chương chuỗi.pdf
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn giữa kì.pdf
on_ghk152_xa1.pdf
on_ghk152_xa2.pdf
ontap.pdf
ontapgt2-và-đáp-án.pdf
ontapgt2.pdf
tong_hop_bai_tap_giai_tich_2.pdf
tổng hợp các công thức trong giải tích 2.pdf
đề ôn giải tích 2-đáp án.pdf
đề ôn giải tích 2.pdf
˘n tập cu¨i kỳ giải tích 2.pdf
17795722_789936364506482_4317581202171128891_n.jpg
17796024_789936367839815_4194819464835088789_n.jpg
17799312_789746927858759_2914295113015568155_n.jpg
17799375_789746921192093_1897011404103155740_n.jpg
20181124_182232.jpg
20181124_182308.jpg
20181124_182330.jpg
20181124_182400.jpg
20181124_182423.jpg
20181124_184704.jpg
20181124_184706.jpg
20181124_184724.jpg
20181124_184837.jpg
20181124_184846.jpg
20181124_184851.jpg
20181124_184857.jpg
20181124_184905.jpg
20181124_184918.jpg
20181124_184925.jpg
20181124_184942.jpg
20181124_184947.jpg
20181124_184953.jpg
20181124_185013.jpg
20181124_185113.jpg
20181124_185141.jpg
20181124_185145(1).jpg
20181124_185145.jpg
20181124_185156.jpg
20181124_185222.jpg
20181124_185301.jpg
20181124_185306.jpg
20181124_185316(1).jpg
20181124_185316.jpg
20181124_185324.jpg
20181124_185328.jpg
20181124_185337.jpg
22688422_896699670496817_2232513538694670372_n.jpg
22851845_896699673830150_2513168394572589360_n.jpg
29571381_1604749959574681_3025245025707640331_n.jpg
29597852_2034535596758490_8991295730847451326_n.jpg
53034614_985662488489571_4607014159161229312_n (1).jpg
53034614_985662488489571_4607014159161229312_n.jpg
53283331_985662635156223_9169272074743578624_n (1).jpg
53480635_985662561822897_4563488702885527552_n.jpg
53519629_985662578489562_8971228757608103936_n.jpg
53548545_985662595156227_6526536675554754560_n (1).jpg
53613616_985662835156203_1033826313506390016_n.jpg
53639415_985662528489567_8339455586810724352_n (1).jpg
53723669_985662678489552_6840738366758060032_n.jpg
53761287_985662611822892_1925617989814583296_n (2).jpg
53825901_985662465156240_1209389522706497536_n (1).jpg
53906784_985662661822887_5557469140203077632_n (1).jpg
53906784_985662661822887_5557469140203077632_n.jpg
53910534_985662505156236_5160085266894946304_n (1).jpg
54258167_985662545156232_3880670782078058496_n.jpg
[cuối kì giải tích 2] - k61 18835848_822030354630416_3373311520263341991_n.jpg
[cuối kì giải tích 2] - k61 18838933_822300257936759_3009660268051416524_n.jpg
[cuối kì giải tích 2] - k61 18839215_822300254603426_8875682203880351398_n.jpg
cuối kỳ gt2 (1).jpg
cuối kỳ gt2 (2).jpg
cuối kỳ gt2 (3).jpg
cuối kỳ gt2 (4).jpg
cuối kỳ gt2 (5).jpg
cuối kỳ gt2 (6).jpg
cuối kỳ gt2 (7).jpg
cuối kỳ gt2 (8).jpg
cuối kỳ gt2 (9).jpg
cuối kỳ gt2 (10).jpg
cuối kỳ gt2 (11).jpg
cuối kỳ gt2 (12).jpg
cuối kỳ gt2 (13).jpg
cuối kỳ gt2 (14).jpg
cuối kỳ gt2 (15).jpg
cuối kỳ gt2 (16).jpg
cuối kỳ gt2 k60 de 1.pdf
cuối kỳ gt2 k60 de 2.pdf
giữa kỳ k61 17760092_1826768624228584_4091929608610284694_n.jpg
giữa kỳ k61 17796200_1050553795079113_8749834896779593745_n.jpg
giữa kỳ k61 17799198_770970309738169_4446048774804553048_n.jpg
giữa kỳ k61 17800427_1284169295036696_6579875762911751392_n.jpg
gt2_2016.jpg
gt2_cuoi_ky_cttt_k57.pdf
gt2_cuoi_ky_cttt_k59.pdf
img_2709.jpg
img_2710.jpg
img_2711.jpg
img_2712.jpg
img_2713.jpg
img_2714.jpg
img_2715.jpg
img_2716.jpg
img_2717.jpg
đề thi 20171 33173092_2069249219988750_2262243662320631808_n.jpg
đề thi 20171 33358610_2069249259988746_8462015051287494656_n.jpg
đề thi 20171 33395457_1341678092633347_7442567936100794368_n.jpg
đề thi 20171 33516570_653254661681971_7187685721849724928_n.jpg
đề thi 20171 33531744_2069249283322077_1445514395005222912_n.jpg
đề thi 20171 33664401_653499358324168_6094721999349743616_n.jpg
đề thi giải tích ii (1).jpg
đề thi giải tích ii (2).jpg
đề thi giải tích ii (3).jpg
đề thi giải tích ii (4).jpg
đề thi giải tích ii (5).jpg
đề thi giải tích ii (6).jpg
đề thi giải tích ii (7).jpg
đề thi giải tích ii (8).jpg
đề thi giải tích ii (9).jpg
đề thi giải tích ii (10).jpg
đề thi giải tích ii (11).jpg
đề thi giải tích ii (12).jpg
đề thi giải tích ii (13).jpg
đề thi giải tích ii (14).jpg
đề thi giải tích ii (15).jpg
đề thi giải tích ii (16).jpg
đề thi giải tích ii (17).jpg
đề thi giải tích ii (18).jpg
đề thi giải tích ii (19).jpg
đề thi giải tích ii (20).jpg
đề thi giải tích ii (21).jpg
đề thi giải tích ii (22).jpg
đề thi giải tích ii (23).jpg
đề thi giải tích ii (24).jpg
đề thi giải tích ii (25).jpg
đề thi giải tích ii (26).jpg
đề thi giải tích ii (27).jpg
đề thi giải tích ii (28).jpg
đề thi giải tích ii (29).jpg
đề thi giải tích ii (30).jpg
đề thi giải tích ii (31).jpg
đề thi giải tích ii (32).jpg
đề thi giải tích ii (33).jpg
đề thi giải tích ii (34).jpg
đề thi giải tích ii (35).jpg
đề thi giải tích ii (36).jpg
đề thi giải tích ii (37).jpg
đề thi giải tích ii (38).jpg
đề thi giải tích ii (39).jpg
đề thi giải tích ii (40).jpg
đề thi giải tích ii (41).jpg
đề thi giải tích ii (42).jpg
đề thi giải tích ii (43).jpg
đề thi giải tích ii (44).jpg
đề thi giải tích ii (45).jpg
đề thi giải tích ii (46).jpg
đề thi giải tích ii (47).jpg
đề thi giải tích ii (48).jpg
đề thi giải tích ii (49).jpg
đề thi giải tích ii (50).jpg
đề thi giải tích ii k54 (1).jpg
đề thi giải tích ii k54 (2).jpg
đề thi giải tích ii k54 (3).jpg
đề thi giải tích ii k54 (4).jpg
đề thi giải tích ii k54 (5).jpg
đề thi giải tích ii k54 (6).jpg
đề thi giải tích ii k54 (7).jpg
đề thi giải tích ii k54 (8).jpg
đề thi giải tích ii k54 (9).jpg
đề thi giải tích ii k54 (10).jpg
đề thi giải tích ii k54 (11).jpg
đề thi giải tích ii k54 (12).jpg
đề thi giải tích ii k54 (13).jpg
đề thi giải tích ii k54 (14).jpg
đề thi giải tích ii k54 (15).jpg
đề thi giải tích ii k54 (16).jpg
đề thi giải tích ii k54 (17).jpg
đề thi giải tích ii k54 (18).jpg
đề thi giải tích ii k54 (19).jpg
đề thi giải tích ii k54 (20).jpg
đề thi giải tích ii k54 (21).jpg
đề thi giải tích ii k54 (22).jpg
đề thi giải tích ii k54 (23).jpg
đề thi giải tích ii k54 (24).jpg
đề thi giải tích ii k54 (25).jpg
đề thi giải tích ii k54 (26).jpg
đề thi giải tích ii k54 (27).jpg
đề thi giải tích ii k54 (28).jpg
đề thi giải tích ii k54 (29).jpg
đề thi giải tích ii k54 (30).jpg
đề thi giải tích ii k54 (31).jpg
đề thi giải tích ii k54 (32).jpg
đề thi giải tích ii k54 (33).jpg
đề thi giải tích ii k54 (34).jpg
đề thi giải tích ii k54 (35).jpg
đề thi giải tích ii k54 (36).jpg
đề thi giải tích ii k54 (37).jpg
đề thi giải tích ii k54 (38).jpg
đề thi giải tích ii k54 (39).jpg
đề thi giải tích ii k54 (40).jpg
đề thi giải tích ii k54 (41).jpg
đề thi giải tích ii k54 (42).jpg
đề thi giải tích ii k54 (43).jpg
đề thi giải tích ii k54 (44).jpg
đề thi giải tích ii k54 (45).jpg
đề thi giải tích ii k54 (46).jpg
đề thi giải tích ii k54 (47).jpg
đề thi giải tích ii k54 (48).jpg
đề thi giải tích ii k54 (49).jpg
đề thi giải tích ii k54 (50).jpg
đề thi giải tích ii k54 (51).jpg
đề thi giải tích ii k54 (52).jpg
đề thi giải tích ii k54 (53).jpg
đề thi giải tích ii k54 (54).jpg
đề thi giải tích ii k54 (55).jpg
đề thi giải tích ii k54 (56).jpg
đề thi giải tích ii k54 (57).jpg
đề thi giải tích ii k54 (58).jpg
đề thi giải tích ii k54 (59).jpg
đề thi giải tích ii k54 (60).jpg
đề thi giải tích ii k54 (61).jpg
đề thi giải tích ii k54 (62).jpg
đề thi giải tích ii k54 (63).jpg
đề thi giải tích ii k54 (64).jpg
đề thi giải tích ii k54 (65).jpg
đề thi giải tích ii k54 (66).jpg
đề thi giải tích ii k54 (67).jpg
đề thi giải tích ii k54 (68).jpg
đề thi giải tích ii k54 (69).jpg
đề thi giải tích ii k54 (70).jpg
đề thi giải tích ii k54 (71).jpg
đề thi giải tích ii k54 (72).jpg
đề thi giải tích ii k54 (73).jpg
đề thi giải tích ii k54 (74).jpg
đề thi thử 29542160_961269494047098_1844799442885068438_n.jpg
đề thi thử 29542175_961269430713771_7564651637933769319_n.jpg
đề thi thử 29543031_961269474047100_1325636615758277864_n.jpg
đề thi thử 29543065_961269417380439_5363433452556309052_n.jpg
đề thi thử 29570957_961269454047102_6456745933208728500_n.jpg
dap an_giai tich ii_de_1_2014.pdf
dap an_giai tich ii_de_2_2014.pdf
dap an de 1.pdf
dap an de 2.pdf
de-thi-het-mon-hoc-ky-ii-giai-tich-ii-2013-2014.pdf
de-thi-het-mon-hoc-ky-ii-giai-tich-ii-2013-2014.pdf
de-thi-hoc-ky-ii-giai-tich-ii-2014-2015.pdf
de thi 1.pdf
de thi 2.pdf
de thi giai tich ii - 2013-2014_chung.pdf
de thi giai tich ii - 2013-2014_de1.pdf
de thi het mon giai tich ii_de 01.pdf
de thi het mon giai tich ii_de 01.pdf
de thi het mon giai tich ii_de 02.pdf
de thi het mon giai tich ii_de 02.pdf
gk k57 - co tran thu ha.jpg
gt2_hkii_17_18.pdf
gt2_hkii_17_18.pdf
gt2_k53.pdf
gt2 k54.pdf
gt2 k54.pdf
gt2 k57 - co tran thu ha.jpg
đề thi hè 2018-2019.jpg
10452431_461784240649145_4310232161025011757_n.jpg
11057393_461783980649171_7850047022242323207_n.jpg
11145161_461784277315808_6852067956367357067_n.jpg
11694951_477590315748839_1567445687166175103_n.jpg
11800335_461784087315827_6693627243770642464_n.jpg
11800357_461784160649153_8718912210556407602_n.jpg
11807159_477590465748824_3464233480207739619_o.jpg
11813378_461784257315810_8100705417807600230_n.jpg
11817214_461784183982484_6169826278366222474_n.jpg
11825138_461784220649147_6422042024824628725_n.jpg
11846781_461784017315834_6227605512950637960_n.jpg
11846783_461784200649149_5236874175659420624_n.jpg
11855821_461783960649173_664494593841058326_n.jpg
11870702_477590249082179_5472721907391166784_n.jpg
11880418_477590095748861_6423745240674663026_n.jpg
tuyển tập đề thi cuối kì bkhn có giải chi tiết.pdf
tuyển tập đề thi giữa kì bkhn có đáp án.pdf
29542228_430533467404695_6238082505766518500_n.jpg
29570317_617004848640718_1293022172616788281_n.jpg
29570642_210747816345047_6530772024279649140_n.jpg
29571195_2034234806849193_4939328348458062698_n.jpg
29572621_768923203297301_2916492082795679145_n.jpg
29573038_795143387360040_1910717118122332689_n.jpg
29573213_2109860359248312_5883084826456006429_n.jpg
29595025_444031509351590_3345637086637431612_n.jpg
29791072_393341144463071_1334000059723463365_n.jpg
33675213_873879066130271_8805378986315087872_n.jpg
33805528_783568278507745_839208181249867776_n.jpg
34119540_1960664117577958_1774815352975261696_n.jpg
34155940_904420339741250_3589643106611363840_n.jpg
34156039_2074116392912027_6296142479334834176_n.jpg
34160854_2099744853591210_8094272439506173952_n.jpg
34160858_185629058810707_3980168037406867456_n.jpg
34174164_2052803131634445_3003209839678586880_n.jpg
34176572_188258428488606_7169863050680336384_n.jpg
34177507_871602726381272_6263072768753926144_n.jpg
34180343_2099744913591204_2117286244042932224_n.jpg
34181961_2069016763309917_1713091415891771392_n.jpg
34193114_896162510555905_247512995263938560_n.jpg
34198871_2099143337027841_915521860244865024_n.jpg
34199463_2052362571697691_7433597935557804032_n.jpg
34211561_178152753026480_4993158377933635584_n.jpg
34258524_664878777177337_6995758867640483840_n.jpg
34258536_2038198106507771_6594189273824493568_n.jpg
34266697_194638397736975_5030656831156912128_n.jpg
34284481_2059753740929861_4100411058517180416_n.jpg
34284500_487593068310443_6316512310923886592_n.jpg
34303052_991619527665134_1106539392568131584_n.jpg
34306585_1034253286725258_5810579603135135744_n.jpg
34308713_637218406610602_2594833530152288256_n.jpg
34323483_1318282608315498_5301471372621381632_n.jpg
34340957_822577951272725_6257823171961946112_n.jpg
34341826_646945412321221_7272304325701926912_n.jpg
34348141_981819301972976_7500378938934296576_n.jpg
34365404_2098998310377114_76570810097074176_n.jpg
34366815_2090465054534065_2435955066306297856_n.jpg
34367754_1233135250154619_6114868728862605312_n.jpg
34367773_615900342106514_4230256088903057408_n.jpg
giuakigt2 (1).jpg
giuakigt2 (2).jpg
giuakigt2 (3).jpg
giuakigt2 (4).jpg
giuakigt2 (5).jpg
giuakigt2 (6).jpg
giuakigt2 (7).jpg
giuakigt2 (8).jpg
giuakigt2 (9).jpg
giuakigt2 (10).jpg
giuakigt2 (11).jpg
giuakigt2 (12).jpg
giuakigt2 (13).jpg
giuakigt2 (14).jpg
giuakigt2 (15).jpg
giuakigt2 (16).jpg
giuakigt2 (17).jpg
giuakigt2 (18).jpg
giuakigt2 (19).jpg
giuakigt2 (20).jpg
giuakigt2 (21).jpg
giuakigt2 (22).jpg
giuakigt2 (23).jpg
giuakigt2 (24).jpg
giuakigt2 (25).jpg
giuakigt2 (26).jpg
giuakigt2 (27).jpg
giuakigt2 (28).jpg
giuakigt2 (29).jpg
giuakigt2 (30).jpg
giuakigt2 (31).jpg
giuakigt2 (32).jpg
giuakigt2 (33).jpg
giuakigt2 (34).jpg
giuakigt2 (35).jpg
giuakigt2 (36).jpg
giuakigt2 (37).jpg
giuakigt2 (38).jpg
giuakigt2 (39).jpg
giuakigt2 (40).jpg
giuakigt2 (41).jpg
giuakigt2 (42).jpg
ky 2 2017-2018 khoa toán.jpg
kỳ 1 2011-2012 khoa lý.jpg
kỳ 1 2012-2013.jpg
kỳ 1 2015-2016.jpg
kỳ 1 2015-2016 2 tín.jpg
kỳ 1 2016-2017.jpg
kỳ 1 2016-2017 2 tín.jpg
kỳ 1 2017-2018 khoa lý.jpg
kỳ 2 2009-2010.jpg
kỳ 2 2011-2012.png
kỳ 2 2012-2013.png
kỳ 2 2013-2014.jpg
kỳ 2 2013-2014 sp toán.jpg
kỳ 2 2014-2015.jpg
kỳ 2 2014-2015 đề 2.jpg
kỳ 2 2015-2016 2 tín.jpg
kỳ 2 2015-2016 clc.jpg
kỳ 2 2015-2016 khoa lý.jpeg
kỳ 2 2015-2016 khoa lý.jpg
kỳ 2 2015-2016 khoa toán.jpg
kỳ 2 2015-2016 mt_khtt.jpg
kỳ 2 2016-2017.jpg
kỳ 2 2016-2017 2 tín.jpg
kỳ 2 2016-2017 khoa lý.jpeg
kỳ 2 2017-2018.jpg
kỳ 2 2017-2018 khoa lý.jpeg
kỳ 2 2017-2018 mt_khtt.jpg
kỳ 2 2018-2019 khoa toán.jpg
kỳ 2 2018-2019 mt_khtt.jpg
kỳ 2 2018-2019 tn.jpg
2017_2018_giaitich2_hk172_ca1.pdf
2017_2018_giaitich2_hk172_ca2.pdf
2017_2018_giaitich2_hk172_điều chỉnh đáp án.pdf
2018_đề thi hk giải tích 2 ca2.jpg
13532971_900314873431065_4187013999374619889_n.jpg
13557823_900313700097849_482121902959486700_n.jpg
60960383_308553376745694_5558465735824506880_n.jpg
GT2 GHK112 CA 2.pdf
GT2 GHK122 CA 1.pdf
GT2 GHK122 CA 2.pdf
GT2 GHK132 CA 1.pdf
GT2 GHK132 CA 2.pdf
GT2 GHK142 CA 2 (MSĐ_ 4221).pdf
btl_2015.pdf
btl matlab môn giải tích 2- hk152_2015.pdf
ca 1.pdf
ca 2.pdf
chk162_ca1.pdf
chk162_ca2.pdf
dap_an_giai_tich_2_ca1_2012.pdf
dap_an_giai_tich_2_ca1_2014.pdf
dap_an_giai_tich_2_ca2_2012.pdf
dap_an_giai_tich_2_ca2_2014.pdf
dap an gt2 2016.pdf
de-2013-ca12.pdf
de_giai_tich_2_ca1_2012.pdf
de_giai_tich_2_ca2_2012.pdf
de_gt_2_hk2_2016_ca_1.pdf
de_gt_2_hk2_2016_ca_1_chinh_thuc.pdf
de_gt_2_hk2_2016_ca_2.pdf
de_gt_2_hk2_2016_ca_2_chinh_thuc.pdf
de_thi_giai_tich_2_ca_1_2013_2014.pdf
de_thi_giai_tich_2_ca_2_2013_2014.pdf
de_thi_giai_tich_2_hkii_2013.pdf
de ca 1.pdf
de ca 2.pdf
dedapan4121ca1.pdf
ghk2010_1.pdf
ghk2010_1_đề kiểm tra giữa học kỳ 2009-2010.pdf
ghk2010_2.pdf
ghk2010_2_đề kiểm tra giữa học kỳ 2009-2010.pdf
giaitich2_hk172_ca1.pdf
giaitich2_hk172_ca2.pdf
giaitich2_hk182_ca1.pdf
giaitich2_hk182_ca2.pdf
hệ thống hóa kiến thức môn giải tích 2.pdf
ontap giaitich2.pdf
trac_nghiem_giai_tich_2_ca1_2012.pdf
trac_nghiem_giai_tich_2_ca2_2012.pdf
tuyển tập đề thi cuối kì có giải chi tiết.pdf
tuyển tập đề thi cuối kì có giải chi tiết.pdf
ĐÁP ÁN HỌC KỲ 132 GT2.docx
Đề-Minh-họa-GT2-HK192.pdf
đáp án giải tích 2 2016.pdf
đáp án giải tích 2_ca1_2012.pdf
đáp án giải tích 2_ca1_2014.pdf
đáp án giải tích 2_ca2_2012.pdf
đáp án giải tích 2_ca2_2014.pdf
đáp án đề thi học kỳ ii 2013-2014 ca1.pdf
đáp án đề thi học kỳ ii 2013-2014 ca2.pdf
đề-ca1-giải tích 2-2016.pdf
đề-ca1-gt2-2016.pdf
đề-ca2-giải tích 2-2016.pdf
đề-ca2-gt2-2016.pdf
đề giải tích 2 2020-p1.jpg
đề giải tích 2 2020-p2.jpg
đề giải tích 2_ca1_2012.pdf
đề giải tích 2_ca2_2012.pdf
đề giải tích 2_hk2_2016_ca_1.pdf
đề giải tích 2_hk2_2016_ca_1_chinh_thuc.pdf
đề giải tích 2_hk2_2016_ca_2.pdf
đề giải tích 2_hk2_2016_ca_2_chinh_thuc.pdf
đề kiểm tra giữa học kỳ 2013-2014 ca1.pdf
đề thi cuối học kỳ_giải tích_2_ca_1_2013_2014.pdf
đề thi cuối học kỳ_giải tích_2_ca_1_2018_2019.jpg
đề thi cuối học kỳ_giải tích_2_ca_2_2013_2014.pdf
đề thi cuối học kỳ_giải tích_2_ca_2_2018_2019.jpg
đề thi cuối học kỳ_giải tích_2_dự thính_2018_2019.jpg
đề thi cuối học kỳ ii – năm học 2012-2013-ca12.pdf
đề thi cuối học kỳ ii – năm học 2012-2013.pdf
đề thi cuối kỳ năm học 2013-2014_de ca 1.pdf
đề thi cuối kỳ năm học 2013-2014_de ca 2.pdf
đề thi giải tích ii (1).jpg
đề thi giải tích ii (2).jpg
đề thi giải tích ii (3).jpg
đề thi giải tích ii (4).jpg
đề thi giải tích ii (5).jpg
đề thi giải tích ii (6).jpg
đề thi giải tích ii (7).jpg
đề thi giải tích ii (8).jpg
đề thi giải tích ii (9).jpg
đề thi giải tích ii (10).jpg
đề thi giải tích ii (11).jpg
đề thi giải tích ii (12).jpg
đề thi giải tích ii (13).jpg
đề thi giải tích ii (14).jpg
đề thi giải tích ii (15).jpg
đề thi giải tích ii (16).jpg
đề thi giải tích ii (17).jpg
đề thi giải tích ii (18).jpg
đề thi giải tích ii (19).jpg
đề thi giải tích ii (20).jpg
đề thi giải tích ii (21).jpg
đề thi giải tích ii (22).jpg
đề thi giải tích ii (23).jpg
đề thi giải tích ii (24).jpg
đề thi giải tích ii (25).jpg
đề thi giải tích ii (26).jpg
đề thi giải tích ii (27).jpg
đề thi giải tích ii (28).jpg
đề thi giải tích ii (29).jpg
đề thi giải tích ii (30).jpg
đề thi giải tích ii (31).jpg
đề thi giải tích ii (32).jpg
đề thi giải tích ii (33).jpg
đề thi giải tích ii (34).jpg
đề thi giải tích ii (35).jpg
đề thi giải tích ii (36).jpg
đề thi giải tích ii (37).jpg
đề thi giải tích ii (38).jpg
đề thi giải tích ii (39).jpg
đề thi giải tích ii (40).jpg
đề thi giải tích ii (41).jpg
đề thi giải tích ii (42).jpg
đề thi giải tích ii (43).jpg
đề thi giải tích ii (44).jpg
đề thi giải tích ii (45).jpg
đề thi giải tích ii (46).jpg
đề thi giải tích ii (47).jpg
đề thi giải tích ii (48).jpg
đề thi giải tích ii (49).jpg
đề thi giải tích ii (50).jpg
đề thi giải tích ii k54 (1).jpg
đề thi giải tích ii k54 (2).jpg
đề thi giải tích ii k54 (3).jpg
đề thi giải tích ii k54 (4).jpg
đề thi giải tích ii k54 (5).jpg
đề thi giải tích ii k54 (6).jpg
đề thi giải tích ii k54 (7).jpg
đề thi giải tích ii k54 (8).jpg
đề thi giải tích ii k54 (9).jpg
đề thi giải tích ii k54 (10).jpg
đề thi giải tích ii k54 (11).jpg
đề thi giải tích ii k54 (12).jpg
đề thi giải tích ii k54 (13).jpg
đề thi giải tích ii k54 (14).jpg
đề thi giải tích ii k54 (15).jpg
đề thi giải tích ii k54 (16).jpg
đề thi giải tích ii k54 (17).jpg
đề thi giải tích ii k54 (18).jpg
đề thi giải tích ii k54 (19).jpg
đề thi giải tích ii k54 (20).jpg
đề thi giải tích ii k54 (21).jpg
đề thi giải tích ii k54 (22).jpg
đề thi giải tích ii k54 (23).jpg
đề thi giải tích ii k54 (24).jpg
đề thi giải tích ii k54 (25).jpg
đề thi giải tích ii k54 (26).jpg
đề thi giải tích ii k54 (27).jpg
đề thi giải tích ii k54 (28).jpg
đề thi giải tích ii k54 (29).jpg
đề thi giải tích ii k54 (30).jpg
đề thi giải tích ii k54 (31).jpg
đề thi giải tích ii k54 (32).jpg
đề thi giải tích ii k54 (33).jpg
đề thi giải tích ii k54 (34).jpg
đề thi giải tích ii k54 (35).jpg
đề thi giải tích ii k54 (36).jpg
đề thi giải tích ii k54 (37).jpg
đề thi giải tích ii k54 (38).jpg
đề thi giải tích ii k54 (39).jpg
đề thi giải tích ii k54 (40).jpg
đề thi giải tích ii k54 (41).jpg
đề thi giải tích ii k54 (42).jpg
đề thi giải tích ii k54 (43).jpg
đề thi giải tích ii k54 (44).jpg
đề thi giải tích ii k54 (45).jpg
đề thi giải tích ii k54 (46).jpg
đề thi giải tích ii k54 (47).jpg
đề thi giải tích ii k54 (48).jpg
đề thi giải tích ii k54 (49).jpg
đề thi giải tích ii k54 (50).jpg
đề thi giải tích ii k54 (51).jpg
đề thi giải tích ii k54 (52).jpg
đề thi giải tích ii k54 (53).jpg
đề thi giải tích ii k54 (54).jpg
đề thi giải tích ii k54 (55).jpg
đề thi giải tích ii k54 (56).jpg
đề thi giải tích ii k54 (57).jpg
đề thi giải tích ii k54 (58).jpg
đề thi giải tích ii k54 (59).jpg
đề thi giải tích ii k54 (60).jpg
đề thi giải tích ii k54 (61).jpg
đề thi giải tích ii k54 (62).jpg
đề thi giải tích ii k54 (63).jpg
đề thi giải tích ii k54 (64).jpg
đề thi giải tích ii k54 (65).jpg
đề thi giải tích ii k54 (66).jpg
đề thi giải tích ii k54 (67).jpg
đề thi giải tích ii k54 (68).jpg
đề thi giải tích ii k54 (69).jpg
đề thi giải tích ii k54 (70).jpg
đề thi giải tích ii k54 (71).jpg
đề thi giải tích ii k54 (72).jpg
đề thi giải tích ii k54 (73).jpg
đề thi giải tích ii k54 (74).jpg
đề thi và đáp án chk181 - gt1.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Nhằm trình bày khá đầy đủ về nội dung cơ bản của Toán cao cấp. Dùng cho các ngành Khoa học kỹ thuật. Phần nào đó giúp cho các Sinh viên khối kỹ thuật tiếp thu các vấn đề một cách nhẹ nhàng và trang bị những kỹ năng cơ bản cho người học có khả năng tự nghiên cứu. Môn giải tích 2 bao gồm các kiến thức cơ bản về vi tích phân hàm nhiều biến, tích phân đường mặt, lý thuyết trừơng và chuỗi. Chương trình soạn có tính đến đối tượng chủ yếu là các kỹ sư tưong lai nên chú ý vào các công thức ứng dụng và không đặt nặng các vấn đề lý thuyết toán học. Vì thời gian lên lớp có hạn nên Sinh viên cần nhiều thời gian tìm hiểu thêm và chuẩn bị bài ở nhà.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Hiểu được những khái niệm cơ bản, nắm vững nội dung các phương pháp L.O.2 Vận dụng các phương pháp trong các bài toán kỹ thuật cụ thể. L.O.3 Có khả năng phân tích, lựa chọn phương pháp cụ thể cho bài toán cụ thể L.O.4 Có khả năng sử dụng phần mềm Matlab để giải quyết những bài toán trong kỹ thuật. L.O.5 Có khả năng tìm kiếm và học hỏi kiến thức mới bên ngoài lớp học. L.O.6 Có khả năng làm việc như là thành viên của nhóm một cách hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

[1] Giáo trình chính: GT GIAI TICH II. Nguyễn Đình Huy,Ngô Thu Lương, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trân Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Đặng Văn Vinh, Trần Quốc Khánh , Nguyễn Xuân Anh ,Trần Ngọc Diễm , Nguyễn Xuân Mỹ .– NXBDHQG 2009 [2] Lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân . Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trần Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Huỳnh Bá Lân – NXB GD 2006 [3] Sách tham khảo: Giải tích hàm nhiều biến .. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trần Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Huỳnh Bá Lân – NXB GD 2006
Calculus - A Complete Course 7th Ed - R. Adams, C. Essex (Pearson Canada, 2010) Bbs.Pdf
Giải Tích 2 Đh Bách Khoa Hà Nội.Pdf
Hoffmann-Several Variables.Pdf
Howard Anton, Irl C. Bivens, Stephen Davis - Calculus Early Transcendentals, 10th (2012, Wiley).Pdf
Mathematical Symbols.Pdf
Pronunciation Of Mathematical Expressions.Pdf
Stewart-Calculus-Early-Transcendentals-Sixth_Edition.Pdf
Soo T. Tan - Multivariable Calculus -Brooks Cole (2009).Pdf
Từ Điển Toán Học Anh Việt.Pdf
Giải Tích 2_James Stewart-Calculus-Brooks-Cole (2012)-Solutions.Pdf
Giải Tích 2_James Stewart-Calculus-Brooks-Cole (2012).Pdf