Slide bài giảng Dung Sai Lắp Ghép

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1-p2 co so do luong chieu dai va goc .pdf
c1-p2 co so do luong chieu dai va goc .pdf
ch1-p1 khái niệm và định nghĩa cơ bản.pdf
ch2-p1 sai số gia công.pdf
ch2-p2 đo kích thuoc thang.pdf
ch3-p1 dung sai lắp ghép bề mặt trơn.pdf
ch3-p2 đo kích thước đường kính.pdf
ch4-p1- dung sai hinh dang, vị trí va nham bề mặt.pdf
ch5-p1- dung sai lắp ghép ren.pdf
ch6-p1- dung sai lắp ghép truyền động bánh răng.pdf
ch6-p2 đo các thông số của bánh răng.pdf
ch7-p1 chuỗi kích thước.pdf
ch7-p2 đo các thông số của ren.pdf
de cuong on tap.jpg
chapter 1 (vietnamese) các khái niệm cơ bản.pdf
chapter 2 (vietnamese) dung sai và lắp ghép bề mặt trơn.pdf
chapter 3 (vietnamese) sai lệch hình dạng và vị trí nhám bề mặt.pdf
chapter 4 (vietnamese) dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình.pdf
chapter 5 (vietnamese) chuỗi kích thước.pdf