Dụng Cụ Cắt Bài giảng

- Cao Thanh Long - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter 1- part1 dụng cụ cắt 1.pdf
chapter 2- part1 vật liệu dụng cụ cắt.pdf
chapter 3- part 1 tiện.pdf
chapter 4- part1 gia công lỗ.pdf
chapter 5 - part 1 phay.pdf
chapter 6- part 1 gia công ren.pdf
chapter 7 gia công răng.pdf
chapter 8 mài.pdf