Đồ Gá Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 trang bị công nghệ.pdf
chuong 2 định vị và đồ định vị.pdf
chuong 4 cơ cấu tự định tâm.pdf
chuong 5 cơ cấu sinh lực.pdf
chuong 6 các cơ cấu khác của đồ gá gia công.pdf
chuong 7 trình tự thiết kế gồ đá.pdf
chuong 8 đồ gá kiểm tra.pdf
chuong 9 đồ gá lắp ráp.pdf
chuong 10 dụng cụ phụ.pdf
chuong 11 cấp phôi tự động.pdf
chuong 12 xác định kích thước chiều cao vách máng.pdf
cơ sở thiết kế đồ gá.pdf