Định Chế Tài Chính Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

gioi thieu mon hoc tt&dctc cho sinh vien.pdf
lt1_dctc tổng quan về các thị trường và định chế tài chính.pdf
lt2_dctc lãi suất.pdf
lt3_dctc cấu trúc lãi suất.pdf
lt4_dctc thị trường tiền tệ.pdf
lt5_dctc thị trường trái phiếu.pdf
lt6_dctc thị trường các khoản vay thế chấp bất động sản.pdf
lt7+8_dctc thị trường cổ phiếu.pdf
lt9_dctc thị trường hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai tài chính.pdf
lt10_dctc thị trường quyền chọn.pdf
lt11_dctc thị trường các công cụ phát sinh về lãi suất.pdf
lt12_dctc ngân hàng thương mại.pdf
tttc-chuong_1_ver_2 tổng quan về các thị trường và định chế tài chính.pdf
tttc-chuong_2_ver_2 lãi suất.pdf
tttc-chuong_3_ver_2 cấu trúc của lãi suất.pdf
tttc-chuong_5_ver_2 thị trường tiền tệ.pdf
tttc-chuong_6_ver_2 thị trường trái phiếu.pdf
tttc-chuong_7_ver_2 moi thị trường khoản vay thế chấp bất động sản.pdf
tttc-chuong_8_ver_2 ii thị trường và giao dịch cổ phiếu.pdf
tttc-chuong_8_ver_2 thị trường cổ phiếu.pdf
tttc-chuong_9_ver_2 thị trường hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai tài chính.pdf
tttc-chuong_10_ver_2 thị trường quyền chọn.pdf
tttc-chuong_14_ver_2 ngân hàng thương mại.pdf
tttc-chuong_15_ver_2 quỹ đầu tư.pdf
tttc-chuong_16_ver_2 công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư.pdf
tttc-chuong_17_ver_2 công ty bảo hiểm.pdf
500 cau hoi trac nghiem chung khoan.pdf
500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán.pdf
on tap giua ky fall 2012.pdf
trắc nghiệm ttdctc.pdf
vi du mau cau hoi.pdf