Điều Khiển Số Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bang bien doi laplace va z.pdf
c1-c2_những khái niệm cơ bản của điều khiển số.pdf
c3_hàm truyền đạt của hệ thống điều khiển số.pdf
c4_đặc tính thời gian.pdf
c5_tính ổn định.pdf
c6_chất lượng điều khiển.pdf
c7_các bộ điều khiển pid số.pdf