Điện - Điện Động Học Đề thi

Đh Bách Khoa Hcm- Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

diendonghoc_ck_2016.jpg
diendonghoc_ghk_2016.jpg
kt _ da cuoi hk_2008.pdf
kt _ da cuoi hk_2009.pdf
kt _ da cuoi hk_2011.pdf
kt _ da giua hk_2009.pdf
kt _ da giua hk_2010.pdf
kt _ da giua hk_2011.pdf
kt cuoi hk_2007.jpg
kt cuoi hk_2008-1.jpg
kt cuoi hk_2008-2.jpg
kt cuoi hk_2011.jpg
kt cuoi hk_2011.pdf
kt giua hk_2007.jpg
kt giua hk_2008.jpg
kt giua hk_2009.jpg
kt giua hk_2011.jpg
kt giua hk_2014.pdf