Công Nghệ Gia Công Áp Lực Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai thi nghiem mon hoc cong nghe gia cong ap luc - me4322.pdf
chuong 1- co so ve bien dang deo.pdf
chuong2-dap khoi.pdf
chuong 3 cong nghe dap tam.pdf
chuong 4 + 5-thiet bi.pdf
chuong 6 - cac cong nghe tao hinh dac biet.pdf
de cuong on tap mon cong nghe gia cong ap luc.pdf
silde công nghệ gia công áp lực.pdf
thong tin nganh gcal.pdf
thông tin chung_ntk.pdf
tieu_luan_matlab_simulink.pdf