Tài liệu Cơ Sở Toán Ứng Dụng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1-hàm giải tích.pdf
2-phép biến đổi bảo giác.pdf
3-tích phân trong mặt phẳng phức.pdf
4-chuổi trong mặt phẳng phức.pdf
5-lý thuyết thặng dư.pdf
giới thiệu.pdf
phép biến đổi laplace.pdf
phép biến đổi laplace ngược.pdf
tài liệu toán ứng dụng.pdf
ứng dụng của phép biến đổi laplace.pdf
1.jpg
1374258_983408585003510_4675136199392438602_n.jpg
10420140_983408545003514_8217885109181963854_n.jpg
10426243_983408521670183_8758012469069354888_n.jpg
10444408_983408651670170_2199910527864371731_n.jpg
10997770_983408728336829_7243494900436387710_n.jpg
11081307_983408701670165_607165585577650920_n.jpg
11083634_983408618336840_5156630997131080775_n.jpg
co ban ve matlab.pdf
exercise_jan.pdf
on1.jpg
on2.jpg
on3.jpg
on4.jpg
on5.jpg
on6.jpg