Cơ Khí Đại Cương Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hn - Ts Vũ Đình Toại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ckdc 1-4 khái niệm cơ bản.pdf
ckdc1 khái niệm cơ bản.pdf
ckdc2 vật liệu dùng trong công nghiệp.pdf
ckdc3 xử lý nhiệt kim loại.pdf
ckdc4 duc.pdf
ckdc 5-9 các phương pháp chế tạo phôi.pdf
ckdc5 công nghệ gia công biến dạng và tạo hình.pdf
ckdc6 hàn và cắt kim loại.pdf
ckdc7 gia công cắt gọt trên máy công cụ.pdf
ckdc8 máy công cụ.pdf
bai 1 - khai niem.pdf
bai 2 - kim loai_hc.pdf
bai 3 - hk fe-c_bs.pdf
bai 6 - han.pdf
bai 7 - cat got_bs.pdf
bai 8 - may cong cu_bs.pdf
bài tập cơ khí đại cương trường-đại-học-bách-khoa-hà-nội.pdf
20181027_155459.jpg
20181027_155650.jpg
20181027_155720.jpg
20181027_155735.jpg
20181027_155755.jpg
20181027_155818.jpg
20181027_160058.jpg
20181027_160106.jpg
20181027_160124.jpg
20181027_160136.jpg
20181027_160149.jpg
20181027_160154.jpg
20181027_160202.jpg
20181027_160205.jpg
20181027_160213.jpg
20181027_160218.jpg
20181027_160231.jpg
20181027_160301.jpg
20181027_160309.jpg
20181027_160315.jpg
20181027_160320.jpg
Bg - Co Khi Dai Cuong.Pdf
Dh00137 Cơ Khí Đại Cương.Pdf
Gt - Co Khi Dai Cuong.Pdf