Bài tập, thực hành Cơ Học Vật Liệu

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

@front matter.pdf
ch01-03 stress & strain & properties.pdf
ch01-03 stress _ strain _ properties.pdf
ch04-05 axial load & torsion.pdf
ch04-05 axial load _ torsion.pdf
ch06-07 pure bending & transverse shear.pdf
ch06-07 pure bending _ transverse shear.pdf
ch08-10 combined loads & transformations.pdf
ch08-10 combined loads _ transformations.pdf