Đh Bách Khoa Hcm - Ts Phan Tấn Tùng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong_01 quá trình và phương pháp thiết kế máy.pdf
chuong_02 cơ sở tính toán theo độ bền và độ cứng.pdf
chuong_03 cấu tạo cơ cấu.pdf
chuong_04 phân tích động học cơ cấu.pdf
chuong_05 phân tích lực cơ cấu.pdf
chuong_06 cơ cấu phẳng toàn khớp thấp.pdf
chuong_07 khái niệm cơ bản về tính toán thiết kế chi tiết máy.pdf
chuong_08 chi tiết máy ghép.pdf
chuong_09 hệ thống truyền dẫn cơ khí trong máy.pdf
chuong_10 bộ truyền đai.pdf
chuong_11 bộ truyền xích.pdf
chuong_12 bộ truyền bánh răng.pdf
chuong_13 trục.pdf
chuong_14 ổ lăn.pdf
chuong_15 ổ trượt.pdf
chuong_0 giới thiệu môn học.pdf
cơ sở thiết kế máy.pdf
cơ sở thiết kế máy nghuuloc.pdf
nguyên lý máy.pdf
nối trục vòng đàn hồi_flexitech.pdf
sức bền vật liệu lê đức thanh.pdf
tích phân - vi phân đồ thị.pdf
tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 1.pdf
tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2.pdf
đề cương môn cơ học máy.pdf
động cơ điện vietnam_hungary.pdf
06_09_v1103860.pdfx.pdf
bài tập cơ học máy c2 có lời giải.pdf
bài tập cơ học máy c 3_4_5.pdf
bài tập cơ học máy c8.pdf
bài tập cơ học máy c8 có lời giải.pdf
bài tập cơ học máy c 10_11 12_13_14_ có lời giải.pdf
bài tập lớn cơ học máy 2013.pdf
danh sách bài tập lớn cơ học máy.pdf
kết quả tính toán đề 1.pdf
kết quả tính toán đề 2.pdf
kết quả tính toán đề 3.pdf
kết quả tính toán đề 4.pdf
kết quả tính toán đề 5.pdf
kết quả tính toán đề 6.pdf
ví dụ btl cơ học máy 2013.pdf
ví dụ thiết kế httđ với hgt bánh răng côn.pdf
dap an co hoc may thi hk111.pdf
ví dụ đề thi cơ học máy.pdf
đáp án kiểm tra cơ học máy.pdf