Cơ Học Lượng Tử Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Vũ Quang Tuyên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

cơ học lượng tử.pdf
chap-2-free-particle.pdf
chap-4-3d-1 phương trình schrodinger.pdf
chap-4-3d-2 phương trình schrodinger.pdf
chap-4-hydro-atom.pdf
chap-4-momen-xl.pdf
chap-4-spin-2017.pdf
clt-intro.pdf
dao động tử điều hòa-2017.pdf
griffiths, qm, 6 chap, 2016_dich.pdf
hình thức luận - ch-3.pdf
slide co luong tu 1 - vu quang tuyen 2017.pdf
bài tập clt-ch-1a.pdf
bài tập clt-ch-2-harmonic-oscillator.pdf
bài tập clt-ch-2-infinite well.pdf
bài tập clt-ch-2.1.pdf
bài tập clt-ch-3-hydro atom.pdf
bài tập clt-ch-3-momen-xung lượng.pdf
bài tập clt-ch-3.pdf
bài tập clt-ch-4-spin.pdf
c1.pdf
kỳ 1 2016-2017.jpg
kỳ 2 2013-2014.jpg
intro quantum machanic 07-aug-2017 20-53-25-1.pdf
thi cuoi hoc ki - co luong tu (khoa 2008a).pdf
thi cuoi hoc ki - co luong tu (khoa 2008b).pdf
thi cuoi hoc ki - co luong tu (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - co luong tu (khoa 2010).pdf
thi cuoi hoc ki - co luong tu (khoa 2011a).pdf
thi cuoi hoc ki - co luong tu (khoa 2011b).pdf
thi cuoi hoc ki - co luong tu (khoa 2012a).pdf
thi cuoi hoc ki - co luong tu 1 (khoa 2014).pdf
thi giua hoc ki - co luong tu (khoa 2008a).pdf
thi giua hoc ki - co luong tu (khoa 2008b).pdf
thi giua hoc ki - co luong tu (khoa 2009).pdf
thi giua hoc ki - co luong tu (khoa 2010).pdf
thi giua hoc ki - co luong tu 1 (khoa 2014).pdf