Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Hữu Lộc - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Bùi Trọng Hiếu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong_1_2 nội dung quá trình thiết kế máy và chi tiết máy.pdf
chuong_3_4 truyền dẫn cơ khí trong máy.pdf
chuong_5_6 bộ truyền xích.pdf
chuong_7_8_9 bộ truyền trục vít.pdf
chuong_10_11_12 trục.pdf
chuong_13_14 bôi trơn và làm mát.pdf
chuong_15_16_17 lò xo.pdf
chuong_18_19_20 mối ghép bằng độ dôi.pdf
ch01_qua_trinh_va_phuong_phap.pdf
ch02_cac_chi_tieu_thiet_ke.pdf
ch03_truyen_dan_co_khi_co_khi.pdf
ch04_truyen_dong_dai.pdf
ch05_truyen_dong_xich.pdf
ch06_truyen_dong_banh_rang.pdf
ch07_truyen_dong_truc_vit.pdf
ch09_truc.pdf
ch10_o_lan.pdf
ch11_o_truot.pdf
ch13_lo_xo.pdf
ch14_khop_noi.pdf
ch15_chi_tiet_may_ghep.pdf
ch00_gioi_thieu.pdf
chương 1 nội dung.pdf
chương 2 các chỉ tiêu thiết kế máy.pdf
chương 3 truyền dẫn cơ khí máy.pdf
chương 4 bộ truyền đai.pdf
chương 5 bộ truyền xích.pdf
chương 6 bộ truyền bánh răng.pdf
chương 7 bộ truyền trục vít.pdf
chương 8 bộ truyền vít me - đai ốc.pdf
chương 9 bộ truyền bánh ma sát.pdf
chương 10 trục.pdf
chương 11 ổ lăn.pdf
chương 12 ổ trượt.pdf
chương 13 bôi trơn và làm mát.pdf
chương 14 khớp nối.pdf
chương 15 lò xo.pdf
chương 16 mối ghep then, then hoa.pdf
chương 17 mối ghép ren.pdf
chương 18 mối ghép bằng độ dôi.pdf
chương 19 mối ghép đinh tán.pdf
chương 20 mối ghép hàn.pdf
bg ctm chuong 2 - cac chi tieu tk.pdf
bg ctm chuong 3 - truyen dan co khi.pdf
bg ctm chuong 4 - truyen dong dai.pdf
bg ctm chuong 5 - truyen dong xich.pdf
bg ctm chuong 6 - truyen dong banh rang.pdf
bg ctm chuong 7 - truyen dong truc vit.pdf
bg ctm chuong 8 - vit truyen dong.pdf
bg ctm chuong 9 - truc.pdf
bg ctm chuong 10 - o lan.pdf
bg ctm chuong 11 - o truot.pdf
bg ctm chuong 12 - he thong boi tron lam mat.pdf
bg ctm chuong 13 - lo xo.pdf
bg ctm chuong 14 - khop noi.pdf
bg ctm chuong 15 - cac tiet may ghep.pdf
bg ctm gioi thieu - chuong 1 qua trinh _ phuong phap tkm.pdf
bộ truyền bánh răng.pdf
bộ truyền xích.pdf
bộ truyền đai.pdf
các chỉ tiêu tính toán trong thiết kế máy.pdf
lò xo.pdf
mối ghép ren.pdf
trục.pdf
đồ án chi tiết máy.pdf
ổ lăn.pdf
bộ truyền bánh răng.pdf
bộ truyền trục vít bánh vít.pdf
bộ truyền xích.pdf
bộ truyền đai.pdf
các chỉ tiêu tính toán thiết kế chi tiết máy.pdf
lò xo.pdf
mối ghép ren.pdf
slide_1_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_1_mối ghép ren.pdf
slide_2_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_2_mối ghép ren.pdf
slide_3_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_4_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_bộ truyền trục vít bánh vít.pdf
slide_bộ truyền xích.pdf
slide_bộ truyền đai.pdf
slide_cac_chỉ tiêu tính toán thiết kế chi tiết máy.pdf
slide_ổ_trược.pdf
slide_ổ lăn.pdf
trục.pdf
ổ lăn.pdf
ổ trượt.pdf
01. xác định đường cong trượt bộ truyền đai.pdf
02. xác định lực kéo đứt bulong.pdf
03. xác định hệ số xiết trên mối ghép ren.pdf
04. xác định hệ số ngoại lực mối ghép ren.pdf
05. ứng dụng tin học trong chi tiết máy.pdf
2014.11.02 bao cao btl chi tiet may.pdf
bai 1 - truot dai.jpg
bai tap thi trac nghiem ctm 2014.pdf
bài tập có giải bỗ truyền bánh răng.pdf
bài tập có giải bộ truyền xích.pdf
bài tập có giải bộ truyền đai.pdf
bài tập có giải thiết kế chi tiết máy.pdf
bài tập giải chi tiết.pdf
báo cáo mẫu bài tập lớn.pdf
dap_an_12.2011.pdf
de_thi_chitiet_may_12.2011.pdf
huong dan bai tap lon ctm de 1.pdf
huong dan bai tap lon ctm de 2.pdf
huong dan bai tap lon ctm de 3.pdf
huong dan bai tap lon ctm de 4.pdf
tn 1- chi tiết máy.pdf
tn2-chi tiết máy.pdf
tn3-chi tiết máy.pdf
tn4_chi tiết máy.pdf
tn5-chi tiết máy.pdf
tài liệu hướng dẫn bài tn 5.pdf
đánh giá môn học.pdf
đề bài tập lớn.pdf
bai_tap_chuong_1.pdf
bai_tap_chuong_bo_truyen_banh_rang.pdf
bai_tap_chuong_bo_truyen_dai.pdf
bai_tap_chuong_bo_truyen_xich.pdf
bai_tap_chuong_lo_xo.pdf
bai_tap_chuong_moi_ghep_ren.pdf
bai_tap_chuong_o_lan.pdf
bai_tap_chuong_o_truot.pdf
bai_tap_chuong_truc.pdf
bai_tap_chuong_truc_vit-banh_vit.pdf
de_hk_181.pdf
de_hk_182.pdf
đáp án cuối kỳ 13-06-2012.pdf
đáp án cuối kỳ không biết của đề nào.pdf
đề + đáp án cuối kỳ 06-01-2011.pdf
đề + đáp án cuối kỳ 30-06-2011.pdf
đề + đáp án cuối kỳ 2013.pdf
đề thi chi tiết máy.pdf
Công Nghệ Chế Tạo Máy-Pgs.Ts Trần Văn Địch.Pdf
Cơ Sở Thiết Kế Máy Ts Nguyễn Tấn Lộc Đhbk Hcm.Pdf
Dh00009 Chi Tiết Máy Nguyễn Trọng Hiệp Tập 1.Pdf
Dh00009 Chi Tiết Máy Nguyễn Trọng Hiệp Tập 2.Pdf
Dh00021 Giáo Trình Môn Học Chi Tiết Máy.Pdf
Dh00041 Giáo Trình Chi Tiết Máy.Pdf
Dh00056 Tập Bản Vẽ Chi Tiết Máy Năm 2001.Pdf
Dh00086 Bài Tập Chi Tiết Máy.Pdf
Dh00102 Chi Tiết Máy.Pdf
Dh00140 Cơ Sở Thiết Kế Máy Và Chi Tiết Máy.Pdf
Dh00172 Thiết Kế Chi Tiết Máy Trên Máy Tính.Pdf
Dh00174 Tự Động Hóa Tính Toán Thiết Kế Chi Tiết Máy.Pdf
Elementary Mechanics Using Matlab.Pdf
Fundamentals_Of_Machine_Design-01.Pdf
Fundamentals_Of_Machine_Design-02.Pdf
Fundamentals_Of_Machine_Design-03.Pdf
Fundamentals_Of_Machine_Design-04.Pdf
Giáo Trình Chi Tiết Máy - Pgs.Ts.Nguyễn Văn Yến.Pdf
Tính Toán Thiết Kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí 1.Pdf
Tính Toán Thiết Kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí 2.Pdf