Cấu Kiện Điện Tử Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1_giới thiệu.pdf
c2_tụ điện.pdf
c3_cuộn cảm.pdf
c4-tt_các loại diode bán dẫn.pdf
c4_đại cương về bán dẫn.pdf
c5_transistor lưỡng cực.pdf
CKDT.pdf
ckdt.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

+ chương 1 giới thiệu chung về cấu kiện điện tử và vật liệu điện tử. Trong chương này đã đưa ra định nghĩa và các cách phân loại của cấu kiện điện tử, các đặc tính và các tham số kỹ thuật của các loại vật liệu sử dụng trong kỹ thuật điện tử - viễn thông như chất cách điện, chất dẫn điện, chất bán dẫn và vật liệu từ. + chương 2 trình bày về các cấu kiện điện tử thụ động như điện trở, tụ điện, cuộn dây và biến áp, cùng các đặc tính và tham số cơ bản của các cấu kiện này, cách nhận biết và cách đọc các tham số của các linh kiện thực tế. + chương 3 trình bày về điốt bán dẫn. Trong chương này, giáo trình đã nêu lên tính chất vật lý đặc biệt của lớp tiếp xúc P - N, đồng thời trình bày chi tiết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động cũng như các đặc tuyến, tham số kỹ thuật của điốt bán dẫn. Ngoài ra, trong chương 3 còn trình bày về các chế độ làm việc của điốt bán dẫn và giới thiệu một số loại điốt thông dụng và đặc biệt. + chương 4 trình bày về cấu tạo và nguy ờn lý hoạt động của tranzito lưỡng cực (BJT). Đồng thời, trong chương này cũng trình bày cụ thể về ba cách mắc cơ bản của tranzito trong các sơ đồ mạch khu ếch đại, các đặc tính và đặc điểm của từng cách mắc. Đồng thời ở chương 4 cũng trình bày về các cách phân cực và các mạch tương đương của tranzito. + chương 5 giới thiệu chung về tranzito hiệu ứng trường (FET) và phân loại tranzito trường. Trong chương trình bày cụ thể về cấu tạo và nguy ện lý hoạt động cũng như các cách phân cực cho tranzito trường loại JFET và MOSFET. + chương 6 giới thiệu về cấu kiện thuộc họ thyristo như chỉnh lưu silic có đi ều khiển, triac, diac; nờu cấu tạo và nguy ờn lý hoạt động cũng như ứng dụng của chúng. Đồng thời, chương 6 cũng trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tranzito đơn nối (UJT). + chương 7 đề cập đến sự phát triển tiếp theo của kỹ thuật điện tử là vi mạch tích h ợp. Trong chương này trình bày về khái niệm, phân loại cũng như sơ lược về công nghệ chế tạo vi mạch bán dẫn, là loại vi mạch được sản xuất và sử dụng r ộng rãi hiện nay. Ngoài ra, trong chương 4 còn trình bày đặc tính và tham số của trình bày về đặc điểm cũng như tham số của hai loại vi mạch: vi mạch tuy ến tính và vi mạch số. Trong đó giới thiệu chi tiết về vi mạch khuếch đại thuật toán (OA), đây là loại vi mạch vạn năng được sử dụng rộng rãi ở nhiều chức năng khác nhau. + Chương 8 trình bày về các cấu kiện quang điện tử. Chương này trình bày khá tỉ mỉ và hệ thống về các loại cấu kiện quang điện tử bán dẫn và không bán dẫn đang được sử dụng trong kỹ thuật điện tử và kỹ thuật viễn thông. Ở đây trình bày về các cấu kiện quang điện tử sử dụng trong kỹ thuật điện tử và thông tin quang:
Cấu Kiện Điện Tử - Pham Thanh Huyen Đhgtvt.Pdf
Giáo Trình Linh Kiện Điện Tử.Pdf
Đhđn.Câu Hỏi Và Bài Tập Cấu Kiện Điện Tử - Dư Quang Bình, 80 Trang.Pdf
Đhđn.Cấu Kiện Điện Tử (Nxb Đà Nẵng 1998) - Dư Quang Bình, 99 Trang.Pdf