Cảm Biến Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương 1 - giới thiệu chung.pdf
cảm biến số và cảm biến thông minh.pdf
cảm biến đo biến dạng - cảm biến nhiệt điện trở - mạch cầu wheatstone (1).pdf
khuếch đại thuật toán (op-amp).pdf
một số loại cảm biến khác.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

P.P.L. Regtien - Sensors For Mechatronics (2012).Pdf
Ramon Pallas Areny, John G. Webster - Sensors And Signal Conditioning (2001).Pdf