Tài liệu An Ninh Mạng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

baigiangatbmtt.pdf
ch01_tongquanmmt.pdf
th_lab01_anmt.pdf
th_lab02_anmt.pdf
th_lab03_anmt_radius.pdf
th_lab04_anmt_khtn.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

NỘI DUNG MÔN HỌC -Tổng quan về an toàn thông tin -Giao thức an toàn mạng (VPN, IP Security, HTTPS) -Các kĩ thuật tấn công cơ bản -Hệ thống tường lửa thế hệ mới -Botnet -Proxy -Hệ thống Honeypots -Hệ thống Sandbox – APT -Hệ thống theo dõi hành vi trên mạng -Hệ thống theo dõi và cảnh báo sự kiện an ninh MỤC TIÊU MÔN HỌC -Hiểu được An Toàn Thông Tin là gì? -Nắm được các kĩ thuật tấn công cơ bản -Nắm được các giao thức bảo mật mạng -Hiểu các kĩ thuật bảo vệ thông tin trên mạng. -Xây dựng các mô hình bảo mật thông tin -Hiểu được qui trình xây dựng hệ thống ATTT