An Ninh Mạng Network Security Bài giảng Bài tập

Đh Nha Trang - Lý thuyết
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ths Mai Vân Phương Vũ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Thông Tin - Nguyễn Duy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
An Toàn Mạng - Hệ Phát Hiện Xâm Nhập.Pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

baigiangatbmtt.pdf
ch01_tongquanmmt.pdf
chuong01_thietkevatrienkhai_vpn.pdf
chuong04_sniffing.pdf
chuong05_cloudcomputing.pdf
chuong06_web application security.pdf
chuong00_gioithieumonhoc.pdf
fireeye next generation threat protection.pdf
th_lab01_anmt.pdf
th_lab02_anmt.pdf
th_lab03_anmt_radius.pdf
th_lab04_anmt_khtn.pdf
[hoctap.suctremmt.com]danh sách đề tài.docx
[hoctap.suctremmt.com]danh sách đề tài.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

NỘI DUNG MÔN HỌC -Tổng quan về an toàn thông tin -Giao thức an toàn mạng (VPN, IP Security, HTTPS) -Các kĩ thuật tấn công cơ bản -Hệ thống tường lửa thế hệ mới -Botnet -Proxy -Hệ thống Honeypots -Hệ thống Sandbox – APT -Hệ thống theo dõi hành vi trên mạng -Hệ thống theo dõi và cảnh báo sự kiện an ninh MỤC TIÊU MÔN HỌC -Hiểu được An Toàn Thông Tin là gì? -Nắm được các kĩ thuật tấn công cơ bản -Nắm được các giao thức bảo mật mạng -Hiểu các kĩ thuật bảo vệ thông tin trên mạng. -Xây dựng các mô hình bảo mật thông tin -Hiểu được qui trình xây dựng hệ thống ATTT