[VNG]Senior 3D Artist

Mã vị trí: 22-PWS-0621
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

Là 1 Senior Environment 3D Artist bạn sẽ đảm nhận việc:
 • Dựng Environment, Props, item, object... theo yêu cầu của sản phẩm
 • Phối hợp với 2D Artist và Game Desiner để phát triển sản phẩm
 • Đóng góp ý tưởng để xây dựng và tối ưu hóa sản phẩm theo định hướng từ PM

Yêu cầu

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm 3D Modeling về môi trường và object.
 • Có ít nhất 2 kinh nghiệm tối ưu Model Lowpoly & Texture cho game mobile
 • Có kiến thức cơ bản về các Render Pipeline, Occlusion Culling, Light batching
 • Có khả năng làm Map, Props theo nhiều phong cách, style art khác nhau
 • Thành thạo các phần mềm 3dsMax hoặc Maya, Substance Painter/Designer, Zbrush …
 • Có kiến thức về Lighting, 3D Modeling, Texturing
 • Có tính tự chủ (ownership), trách nhiêm cao (responsibility), tự quản (self-organizing).
 • Có khả năng hòa nhập nhanh với Agile team: tính thích nghi (adapt), xây dựng niềm tin (build trust), sự minh bạch (transparency